« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Pozvánka na Zastupitelstvo obce dne 15. 12. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného 07. 12. 2022.pdf
Obec Lhota,okr.Praha – východ
Obecní úřad Lhota
<br> Boleslavská 47,277 14 Lhota
IČO: 00237001,TEL.326 971 007,email:obec.lhota@iex.cz
<br>
<br> Datum vyvěšení: 07.12.2022
Datum sejmutí:
Datum vyvěšení na ele.desce: 07.12.2022
Datum sejmutí z ele.desky:
<br>
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
konaného ve čtvrtek 15.12.2022 od 19:00 v zasedací
<br> místnosti Obecního úřadu Lhota
<br>
<br> Navrhovaný program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4.Kontrola zápisu z minulého zasedání
5.Rozpočtové opatření č.8/2022
6.Rozpočet obce Lhota na rok 2023
7.Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2024 – 2026
8.Inventarizace majetku obce Lhota za rok 2022
9.Dotace – rybník Kálek,chodníky podél Boleslavské,místní komunikace,FVE a
výměna tepelného zdroje,objekt Na Malém plácku – zlepšení tepelně
technických vlastností objektu
10.Lokalita Hlavnovská - převod technické infrastruktury na obec
10.Ceny vodného a stočného pro rok 2023
11.Odpady 2023
12.Žádosti
13.Diskuse a závěr
<br> Program může být doplněn o další body,které se mohou přihlásit do doby konání
zasedání <.>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX v.r <.>
starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/5820669


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz