« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schémata (4.92 MB)
Vodárna %
<br> XXXXX XXXXXXX „,Plzeňský kraj XX.XX.XXXX XX:XX
<br> SCHÉMATA
<br> Vodárna %
<br> sum-Lau FRU (mnu-N' [JML—www MIS! \“ osu
<br> cq 9:33.<.>
<br> nů 5.6 IT':
<br> a ' <.>
<br> rr ".5.5 [wg'me
<br> 'l/i
<br> &
<br> Schéma BH
<br> Standardní pracovni mlito na pmmni komunikaci :.raným daplmním zatíže- nim <.>
<br> putna uzav-3m 'pš—lncamrmni sum-mmm deskami Maltu;- pad-šatů 1-3qu
<br> mm; 0,5- na
<br> sadě-há um.—am ot-nushanrymi měnami-ni (bázemi cdant- mat—„ 1051
<br> r-ilizna měn-3m.pdmmmmú www—Mii deskami cisla;— [údáhé 1-20!
<br> pili-É 0.6- lm 135me wátla mm 1 na hádá BIIÉOÍMRÍ-l dat)-“_-
<br> í,' arm doga—wm mani“ a dogy.—3.31! zar.? aa ? pm:—1.9 snůčnj'ah mávat-ích mýtů chom'kú mam SÉGIŠŘ' ara c,“ívůisrj tu:-ia schémat BHG až 9520
<br> szdůmdiv mafie:-h
<br> 24
<br> Vodárna %
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na
<br> pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky na iedenjizdni pruh <.>
<br> 09800-
<br> $““-W
<br> příčná uzávěra zá branou minimálné3výslražnásvěuatypu1
<br> podélná uzávěra abau—slrannými směmvacímideskami odstup max.10m
<br> 2.1
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodníkufstezkyprocyklisty
<br> min.225
<br> 20m_
<br> _ volny prostor L': a
<br> [".-$!)
<br> Ř—L *\\\ r\\\' \“ \
<br> \
<br> |
<br> příčná uzávěra zábranou mínímálně3výstražnásvětfatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (víz kap.6.1.24)
<br> 2) užíti dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích Ama pruhů,chod—níku a/nebo ocase stezok pro cyklisty podle
<br> schemat B!? 6 az 3/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> 25
<br> Vodárna %
<br> argininu PRD mmm! I'RACUYNÍLH Mís'r \' uuu
<br> Dai-03 —
<br> „.W
<br> min.236 l m— “
<br> mm
<br> m <.>
<br> 1|
<br> 50- ?D
<br> Schéma 3/3
<br> Standardní pracovni misto.Zdanijizdní— ' ho pruhu <.>
<br> pc-iálná ma.-éra ramenem,“ mén—umu? ' skalární autismu max.“Jm
<br> všímá mává-ua jachnlranrrymi WCNMIIT'Í l óaslrmn' : adsl-Ja pcdálrpšv I - 2m
<br> runa-ia aa - ...
Veřejná vyhláška OOP (201.6 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: PK-DSH/13406/22
Spis.zn.: ZN/2776/DSH/22
Počet listů: 4
Počet příloh: 25x situace DIO
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.kasparova@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 18.11.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti
společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s <.>,IČO: 25205625,se sídlem Malostranská 143/2 <,>
317 68 Plzeň ze dne 8.11.2022
s t a n o v í
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu <,>
po předchozím projednání s dotčeným orgánem policie,tj.Policie ČR,Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje,Územní odbor Plzeň-venkov,dopravní inspektorát <,>
ze dne 4.11.2022,pod č.j.: KRPP-160881-2/ČJ-2022-031106-48,následující
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnicích I.třídy <,>
na území Plzeňského kraje k zajištění prací spojených s odstraňováním havarijního
stavu na vodovodních řadech a kanalizačních sběračích a následné povrchové úpravy <.>
<br> 1) Dotčený úsek:
 silnice I.třídy na území okresů Plzeň-sever a Plzeň-jih (pro obce: Třemošná <,>
<br> Horní Bříza,Kaznějov,Rybnice,Plasy,Výrov - Hadačka,Kralovice,Vysoká Libyně <,>
Chotíkov,Úněšov,Číhaná,Bezvěrov,Líně,Sulkov,Zbůch,Stod) <.>
<br> 2) Stanovené dopravní značení pro označení předmětného pracovního místa:
dle zásad TP 66,„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“,3...

Načteno

edesky.cz/d/5820610

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz