« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Kalkulace cen pro vodné a stočné 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kalkulace cen pro vodné a stočné 2023 (150.53 kB)
KALKULACE CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2023 Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné Tabulka č.1 I Příjemce vodného a stočného Vodárna Plzeň a.s.II Provozovatel Vodárna Plzeň a.s <.>,IČ: 25205625 III Vlastník Obec Rybnice,IČ: 00572969 IV Formulář A V Index 25 VI IČPE související s cenou 3206-743895-00572969-3/1-25205625 3206-743895-00572969-4/1-25205625 VII Prostředky obnovy na rok 2023 (mil.Kč) podle PFO 0,00 VII.1 Z toho: Prostředky na obnovu z VaS na rok 2023 0,00 VIII Hodnota souvisejícího IM podle VÚME (mil.Kč) 41,567 Měrná Voda odpadní jednotka 2023 Kalkulace 1 2 2a 4 1.Materiál mil.Kč 0,000 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 1.2 - PV převzatá + OV předaná k čištění mil.Kč 1.3 - chemikálie mil.Kč 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 2.Energie mil.Kč 0,270 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,270 2.2 - ostatní energie mil.Kč 3.Osobní náklady mil.Kč 0,175 3.1 - mzdové náklady mil.Kč 0,131 3.2 - osobní náklady další mil.Kč 0,044 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,293 4.1 - odpisy infrastrukturního majetku mil.Kč 4.2 - obnovující opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 4.3 - opravy infrastrukturního majetku ostatní mil.Kč 0,113 4.4 - pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku mil.Kč 0,180 5.Jiné provozní náklady mil.Kč 0,216 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,034 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,182 6.Finanční náklady mil.Kč 7.Ostatní výnosy mil.Kč 8.Výrobní režie mil.Kč 0,005 9.Správní režie mil.Kč 0,070 9.1 - z ř.9 osobní náklady režijní správní mil.Kč 0,045 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 1,029 B Voda pitná fakturovaná mil.m3 C - z toho domácnosti mil.m3 D Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,019 E - z toho domácnosti mil.m3 0,019 F Voda srážková fakturovaná mil.m3 G Voda odpadní čištěná mil.m3 0,024 H Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 I Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 Kalkulovaná cena pro vodné a XXXX pro stočné Tabul...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz