« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Uveřejnění materiálu "Úprava metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace 2022" (PDF, 380 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 380 KB)
Ministerstvo zemědělství
Č.j.: MZE-69328/2022-13141
V Praze dne 7.12.2022
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 15 odst.4 zákona
č.2/1969 Sb <.>,o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 44 odst.1 písm.d) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších
předpisů,v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,a § 44 odst.2 veterinárního zákona vydává opatření obecné povahy,kterým
se stanoví:
<br>
<br>
Článek 1
<br>
ÚPRAVA METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE
<br> NA ROK 2022
<br>
Opatření obecné povahy METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ
VAKCINACE NA ROK 2022,č.j.: MZE-60660/2021-18141,kterým Ministerstvo zemědělství
s účinností od 23.11.2021 stanovilo povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení
vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,jakož i k jejich zdolávání <,>
které se provádějí v období od 1.1.do 31.12.2022,a určilo,na které z nich a v jakém rozsahu
se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu,se mění takto:
<br> 1.V Části I.– Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu,oddíl B.Kontrola zdraví,kapitola
9.Prasata divoká
<br> Kód EpI163 se ruší <.>
<br> Vložení nových kódů:
<br> „EpI161 AFRICKÝ MOR PRASAT - prasata divoká – nálezné v pásmu infekce,v uzavřeném
pásmu II nebo uzavřeném pásmu III,které jsou určeny mimořádnými veterinárními opatřeními
V pásmu infekce,uzavřeném pásmu II nebo uzavřeném pásmu III,které jsou určeny
mimořádnými veterinárními opatřeními u všech nalezených uhynulých prasat divokých <.>
Vztahuje se i na prasata divoká sražená auty.Rozsah vyšetření stanoví ÚVS SVS,případně
KVS SVS.“
<br> „EpI162 AFRICKÝ MOR PRASAT - prasata divoká – nálezné v uzavřeném pásmu I určeném
mimořádnými veterinárními opatřeními
V uzavřeném pásmu I ...

Načteno

edesky.cz/d/5820500


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz