« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Konkurzní řízení - ředitel/ka Mateřské školy, Brno, Zelná 70, p.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurzní řízení - ředitel/ka Mateřské školy, Brno, Zelná 70, p.o.
311
Požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení
<br> Rada města Brna vyhlašuje v souladu s 166 odst.2 zákona č.56 1/2004 Sb.<,>
o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
konkurzní řízení na obsazení místa
<br> ředitel/ředitelka Mateřské školy,Brno,Zelná 70,příspěvková organizace
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitele školy stanovené 5 zákona č.563/2004 Sb.<,>
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br> odborná kvalifikace odpovídající 6 zákona č.5 63/2004 Sb <.>,o pedagogických
pracovnících a změně některých zákonů <,>
<br> 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti <,>
pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo
v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji ( 5 odst.I písm.a)
zákona)
<br> způsobilost k právním úkonům ( 3 odst.I písm.a) zákona)
<br> bezúhonnost ( 3 odst.1 písm.c) zákona)
<br> zdravotní způsobilost ( 3 odst.1 písm.d) zákona)
<br> znalost českého jazyka ( 3 odst.I písm.e) zákona)
<br> Další požadavky:
<br> - znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů <,>
<br> - organizační a řídící schopnosti <.>
<br> Náležitosti písemné přihlášky:
<br> jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,příp <.>
korespondenční adresa,kontaktní spojení (čís.tel <.>,příp.e-mail) a podpis <.>
<br> K přihlášce je nutné přiložit (formulář přihlášky ke konkurznímu řízení najdete
na https://www.brno.cz/obcan/volnamistaavyberovarizeni/):
<br> - ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání <,>
<br> - ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,včetně
funkčního zařazení <,>
<br> - strukturovaný životopis <,>
<br>
<br> originál,popř.ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo
doklad o jeho vyžádání <,>
<br> - koncepci rozvoje školy (max.rozsah 5 stran strojopisu) <.>
<br> - originál,popř.ověřená kopie lékařského po...

Načteno

edesky.cz/d/5820447

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz