« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - referent/ka vztahů k veřejnosti a sekretariátu starosty ÚMČ Brno-Bystrc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent/ka vztahů k veřejnosti a sekretariátu starosty ÚMČ Brno-Bystrc
41?J(7
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na místo úředníka územního samosprávného celku
<br> Statutární město Brno,Městská část Brno-Bystrc,tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
se sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno
<br> vyhlašuje,dle zák.312/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších právních předpisů,výběrové řízení na
funkční místo úředníka/úřednice v pracovním poměru na dobu neurčitou na pracovní pozici
<br> Referent vztahů k veřejnosti
a sekretariátu starosty
<br> platová třída 9
(+ osobní příplatek po 3 měsících)
<br> nástup bezprostředně po skončení výběrového řízení,případně dle dohody
<br> Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc.Platové zařazení se řídí zák.č.262/2006 Sb.a
nařízením vlády č.341/2017 Sb.— platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a
platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na zápočtu let odborné praxe <.>
<br> Dále nabízíme
- možnost trvalého vzdělávání — vstupní vzdělávání,průběžná školení a semináře
- 5 týdnů dovolené
- 4 dny indispozičního volna (sick days)
- pružnou pracovní dobu
- příspěvek na stravování,na rekreaci,na penzijní připojištění,na ošacení
- odměnu při životním a pracovním výročí
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit <.>
<br> Charakteristika pozice
Organizace akcí pod záštitou starosty,informování veřejnosti formou populárně informačních
materiálů v elektronických médiích a Bystrckých novinách,výkon funkce tajemníka komise
Redakční rady Bystrckých novin,stylistická úprava,případně tvorba článků do Bystrckých novin <,>
příprava prohlášení do tisku; kontrola zadávání smluv do Registru smluv podle zákona č <.>
340/2015 Sb <.>,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv; zadávání změn do XXX RPP (agendový informační systém registru práv a
povinností MVČR); správa a evidence provozu služebních vozidel; práce sekretářského
charakteru pro starostu MČ Brno-Bystrc (denní rozvrh,evidence pošty,písařské práce <,>
záznamy z j...

Načteno

edesky.cz/d/5820446

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz