« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Svolání II. zasedání ZMČ Řečkovice a Mokrá Hora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání II. zasedání ZMČ Řečkovice a Mokrá Hora
41oJ
i?j
<br> Starosta MČ Brno - ečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.11,Brno
<br> SVOLÁVÁM
<br> II.zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na 15.prosince 2022v 16 hodin
<br> do zasedací místnosti zastupitelstva na Radnici MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora <,>
<br> Palackého nám,11,Brno
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
a) Jmenování zapisovatelky
b) Složení slibu členů zastupitelstva
<br> c) Volba sčitatelů hlasů
d) Volba ověřovatelů zápisu
e) Zpráva ověřovatelů zápisu z ustavujícího zasedání ZMC
f) Schválení pořadu jednání II.zasedání ZMČ
<br> 2.Rozpočtové opatřeníč.10/2022,Č.11/2022,Č.12/2022 ač.13/2022
<br> 3.Plnění přmů a čerpání výdajů městské části k 30.11.2022
<br> 4.Mezitímní účetní závěrka městské části sestavená k 30.9.2022
<br> 5.Návrh rozpočtu městské části Brno-ŘeČkovice a Mokrá Hora na rok 2023
<br> 6.Návrh rozpočtu VHČ bytového hospodářství na rok 2023
<br> 7.Návrh termínů zasedání ZMČ v roce 2023
<br> 8.Návrh na změnu obecně závazných vyhlášek,kterými se stanoví spádové obvody
<br> mateřských škol a základních škol
<br> 9.Stanovení výše odměn neuvolněným členům RMČ
<br> 10.Zásady odměňování členů výborů ZMČ a komisí RMČ,kteří nejsou členy ZMČ Brno
<br> Řečkovice a Mokrá Hora
<br> 11.Pozastavení zakázky „Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru - I.etapa“
<br> 12.Zprávy z výborů
<br> 13,Plnění usnesení ZMČ
<br> 14.Dotazy a rozprava k jednání RMČ
<br> 15.Interpelace
16.Různé
<br> V Brně dne 6.12.2022 :7
<br> ‘ Mgr.Bc,XXXXX XXXXXX
starosta
<br> Zasedání ZMČ jsou veřejná <.>
<br> Vyvěšeno:
- 7 -12-
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/5820444

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz