« Najít podobné dokumenty

Obec Prosečné - Zápis z VZZO 06/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prosečné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZZO 25.11.2022.pdf (6.22 MB)
Zápis č.06/2022 2 řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného 25.11.2022 od 18.00 hod.v Kulturním domě Prosečné,čp.24 <.>
<br> Program jednání:.Zahájení.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.Rozpočtová opatření.Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 a XXX XXXX.Rekonstrukce MŠ a OÚ.Žádost MŠ — Navýšení rozpočtu.Prodej pozemku — p.p.č.540/1,k.ú.Prosečné — XXXXXXXX XXXXX.CN periodických mostních prohlídek pro rok XXXX.Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Prosečné za rok 2022.Vytvoření pracovní pozice.Prodloužení dotací z rozpočtu obce na vybudování domovních ČOV a BlOFILTRÚ.Dodatek ke smlouvě o svozu komunálního odpadu.Smlouva o umístění a provozování kontejnerů — společnost TechtilEco a.s.<.> Žádost Diakonie ČCE _ Středisko Světlo _ poskytnutí finančního příspěvku.Žádost o partnerství a finanční podporu — České centrum pro architekturu,2.5.0 Česká obec — komunikační systém.Pravidla pronájmu sálu KD Prosečné.Veřejné osvětlení.Různé
<br> 1.Zahájení
<br> Předsedající: XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX přivítala přítomné a zahájila veřejné zasedání v XX.XXh.Přítomni: Všichni zastupitelé obce Prosečné <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXX,Mgr.Veronika Popelková,Bc.XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX <.>
<br> Jednání přihlíží zhruba XX občanů <.>
<br> 2.Volba zapisovatele,návrhové komise a ověřovatelů zápisu Předsedající navrhl Zapisovatele Kristýnu Weskovou Předsedající navrhl Návrhovou komisi ve složení: Basař,Nová k.Předsedajícínavrh/ Ověřovatele zápisu: Bc.Tomanica,Středa.Jiný návrh nebyl podán <.>
<br> Hlasování: pro 9,proti 0,zdržel se 0
<br> Zápis zjednání: Zápis provede zapisovatelka XXXXXXXX XXXXXXX
<br> X.Program jednání Zastupitelům byl předložen bod o doplnění programu jednání.Navrhovateika z.lng.Wesková l) Rekonstrukce stávajícího sportoviště na území p.p.č.242,k.ú.Prosečné pro 9,proti 0,zdržel se 0 Doplnění programu bylo schváleno...

Načteno

edesky.cz/d/5820091

Meta

Prodej   Pronájem   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prosečné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz