« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce 2022
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 1
<br> Obec Modlany
<br> Modlany 34,417 13 Modlany
tel.č.: 725 872 000 | e-mail: obec@modlany.cz
<br> P O Z V Á N K A
na zasedání č.8 Zastupitelstva obce Modlany
<br> konané dne 14.12.2022 v Věšťany 33 od 17:00 hod <.>
<br> PROGRAM:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu 8.zasedání zastupitelstva obce
<br> 3.Schválení programu jednání 8.zasedání zastupitelstva obce
<br> 4.Námitky k zápisu z 7.zasedání zastupitelstva obce
<br> 5.Kontrola usnesení 7.zastupitelstvo obce
<br> 6.Rozpočtové opatření příspěvkové organizace MŠ Modlanská rolnička
<br> 7.Rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace MŠ Modlanská rolnička
<br> 8.Rozpočtové opatření č.2 Obec Modlany
<br> 9.Rozpočet obce Modlany na rok 2023
<br> 10.Prodej části pozemku 25/1 k.ú.Modlany
<br> 11.Dodatek č.1 ke smlouvě na výstavbu MVN Modlany
<br> 12.Dodatek č.1 ke smlouvě "Kontejnerová stání Modlany"
<br> 13.Dodatek č.1 ke smlouvě "Rekonstrukce objektu Modlany č.p.18"
<br> 14.Finanční zhodnocení volných prostředků
<br> 15.Směrnice na pronájem nebytového prostoru objektu Věšťany čp.33
<br> 16.Volba oddávajících členů zastupitelstva
<br> 17.Účelový dar město Krupka
<br> 18.Závěr,diskuze
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
starosta

Načteno

edesky.cz/d/5819338

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz