« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr na prodej osobního automobilu Škoda roomster kombi - ÚMČ Brno-Kohoutovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na prodej osobního automobilu Škoda roomster kombi - ÚMČ Brno-Kohoutovice
I
D MESTSr(E CAS‘i TA BRN4 BRNO-KOHOUTOVICE ODBOR VNI7P%2 ED
<br> BAŠNÉHO 71/36,623 00 BRNO
<br> Záměr obce na prodej osobního automobilu
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Kohoutovice,Bašného 71/36,623 00 Brno,v souladu s
ustanovením 39 odstavec 1 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění <,>
zveřejňuje záměr obce na prodej osobního automobilu ŠKODA ROOMSTER 1.2 (hmotný investiční
majetek) <.>
<br> Technická specifikace:
- Osobní automobil ŠKODA ROOMSTER KOM BI 1.2,barva bílá
- Rokvýroby 2011
- Počet ujetých kilometrů k datu 25.11.2022 158 054 km
- Zdvihový objem 1 197,0 cm3,max.výkon 63.0/4 800
- Druh motoru — zážehový 4-dobý
- Ve vlastnictví od r.2020
- Platnost STK do 19.07.202 4
<br> Cenová specifikace:
Nejnižší prodejní cena dle znaleckého posudku činí 100 000 Kč + náklady na vypracování
znaleckého posudku ve výši 2 000 Kč <.>
<br> Prohlídka osobního automobilu se uskuteční dne:
<br> 14.12.2022 od 11:00 XXX do XX:XX hod
Sraz zájemců je před budovou ÚMČMB Brno-Kohoutovice,Bašného 36,623 00 Brno
<br> Smlouva o koupi automobilu,bude uzavřena se zájemcem,který nabídne nejvyšší kupní cenu
včetně nákladů na vypracování znaleckého posudku <.>
<br> Zájemci o koupi osobního automobilu mohou podat své nabídky,které musí být doručeny
v zalepené obálce s vyznačením „Koupě osobního automobilu -NEOTVÍRAT“ výhradně přes
podatelnu ÚMČMB Brno-Kohoutovice,Bašného 36,623 00 Brno,do 11 hodin dne 02.01.2023 <.>
<br> Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice na schůzi č.24/2022 dne 05.12.2022 <.>
<br> otisk razítka
<br> XXXX XXXXXXXXXXX
vedoucí Odboru vnitřních věcí
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: - 7 -12- 2(JZZ
Bude sejmuto z úřední desky dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5818431

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz