« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Pozvánka a program 1. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka a program 1. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
<br> ZASTUPITELSTVA
<br> Program 1.zasedání zastupitelstva obce Výkleky,které se bude konat dne 13 <.>
<br> 12.2022 v 17:00 ve Společenském domě obce Výkleky
<br> 1.Rozpočet obce Výkleky na rok 2023
<br> 2.Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026
<br> 3.Rozpočet (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace (Mateřské školy Výkleky) na rok
<br> 2023
<br> 4.Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace (Mateřské školy Výkleky)
<br> na rok 2023
<br> 5.Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Výkleky – Sbor dobrovolných hasičů
<br> 6.Roční odměna ředitelky Mateřské školy Výkleky,příspěvkové organizace
<br> 7.Cena vodného a stočného na rok 2023
<br> 8.Odkup pozemků do majetku obce Výkleky
<br> 9.Příspěvek na prodloužení vodovodního řadu XXXXX XXXXXX
<br> XX.Dodatek č.X mezi zhotovitelem společností Modos a mezi obcí Výkleky
<br> 11.Dodatek č.2 mezi SFŽP a obcí Výkleky
<br> 12.Dodatek č.1 mezi obcí Výkleky a stávajícím TDI
<br> 13.Dodatek č.1 mezi obcí Výkleky a stávajícím BOZP
<br> 14.Smlouva na dodávku pitné vody a odvádění splaškových vod
<br> 15.Dodatek ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství se
<br> společností AVE
<br> 16.Dohoda o provozování datové SIM karty FIEDLER (souvisí s provozem ČOV)
<br> 17.Písemná dohoda mezi vlastníkem prodlouženého vodovodního řadu a provozovatelem
<br> vodovodního řadu – obcí Výkleky
<br> 18.Kompetence a úkoly svěřené místostarostovi
<br> 19.Rozpočtové opatření
<br> 20.Různé
<br>
<br> Ve Výklekách 6.12.2022
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starostka

Načteno

edesky.cz/d/5818194

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz