« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Úprava dopravního značení na Špici

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-1104677927-1-situace-3-.pdf
7
<br> 0
<br> I/16 a II/501
<br> JIČÍN - NOVÁ PAKA - LÁZNĚ BĚLOHRAD
<br> KIŽOVATKA NA ŠPICI
<br> 16
<br> N
O
<br> V
Á
<br>
P
<br> A
K
<br> A
<br> L
Á
<br> Z
N
<br> Ě
<br> B
<br> Ě
L
<br> O
H
<br> R
A
<br> D 0
D
<br> V
Ů
<br> R
<br> K
<br> R
Á
<br> L
O
<br> V
É
<br>
n
<br> <.>
<br> L
<br> <.>
<br> Lázně Bělohrad
<br> J
I
Č
<br> Í
N
<br> H
R
<br> A
D
<br> E
C
<br>
K
<br> R
Á
<br> L
O
<br> V
É
47 1
<br> D
Ř
<br> E
V
<br> Ě
N
<br> I
C
<br> E
<br> m 4,2
<br> 7200
m
<br> 16
<br> 70
<br> J
<br> I
<br> Č
<br> Í
<br> N
<br> Ú
<br> L
<br> I
<br> B
<br> I
<br> C
<br> E
<br> 4
<br> 6
<br> N
<br> O
<br> V
<br> Á
<br>
<br> P
<br> A
<br> K
<br> A
<br> 100
m
<br> 2
L
<br> Á
Z
<br> N
Ě
<br>
B
<br> Ě
L
<br> O
H
<br> R
A
<br> D
<br> L
U
<br> Ž
A
<br> N
Y
<br> Lá
zn
<br> ě
Bě
<br> lo
hr
<br> ad
<br> 50
<br> D
<br> Ř
<br> E
<br> V
<br> Ě
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> 1
<br> 70 50
<br> ZA
ST
<br> ÁV
KA
<br> Z
A
<br> S
T
<br> Á
V
<br> K
A
<br> Z
A
<br> S
T
<br> Á
V
<br> K
A
<br> Z
A
<br> S
T
<br> Á
V
<br> K
A
<br> 50
<br> STOP
<br> 70
<br> DiK
<br> TRUTNOV
<br> Janák,s.r.o <.>
Dopravně inženýrská kancelář
<br> STUDIE PROVEDITELNOSTI
<br> 1:500
<br> B.2
<br> DatumKraj
<br> VypracovalZodp.projektant
<br> Investor
<br> SITUACE
<br> 06.2022
<br> 010/22
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Hradec Králové
<br> JIČÍN - NOVÁ PAKA - LÁZNĚ BĚLOHRAD
KŘIŽOVATKA NA ŠPICI
<br> A016 - A084
<br> Datum Provedl
<br> I/16 a II/501 - A017
<br> SPOLUPRÁCE:
<br> 1.10.2022
<br>
2022-11-10T09:33:22+0100
Policie České republiky - kvalifikovaná pečeť
stanoveni-pup-na-sil.-i-16-drevenice-kriz.-silnic-i-16-a-ii-501-na-spici-2-.pdf
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 04.11.2022    
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-39002/DS/2022-2 (VA)    
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Oddělení silničního hospodářství    
MOBIL: 602 663 814
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 14.11.2022
<br> Počet listů:  5 
Počet příloh:  1  / listů:    
Počet svazků:  0 
Sp.znak,sk.režim: 280.4.2,S/5
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně
a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění
(dále jen zákona),na základě ust.§ 77 odst.1 písmene b) zákona,ust.171 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k podnětu
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci 56,145 05 Praha <,>
Správa Hradec Králové,Pouchovská 401,503 41 Hradec Králové,kterého zastupuje
společnost Dopravní značení Náchod s.r.o <.>,IČO 27467040,Vysokov 181,549 12 Vysokov <,>
o z n a m u j e,že
<br> stanoví
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého
kraje,územním odborem Jičín,dopravním inspektorátem,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3
a 5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,který vydal stanovisko č.j.KRPH-
117816-4/ČJ-2022-050406 ze dne 9.listopadu 2022
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/16 v místě křižovatky silnic I/16 a II/501 „Na Špici“ k.ú.Dřevěnice,dále na
silnici I/16 v přileh...

Načteno

edesky.cz/d/5817752

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz