« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Výkleky
Magistrát města Přerova
Odbor koncepce a strategického rozvoje
<br> Oddělení územního plánování
<br> Bratrská 34
<br> 750 11 Přerov 2
<br>
<br> pracoviště: Bratrská 34
<br> tel.: +420 581 268 111 – ústředna
<br> fax: +420 581 268 637
<br> www.prerov.eu
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Spis.zn.: MMPr/244062/2019/55
<br> Naše č.j.: MMPr/247540/2022
<br> Sp.sk.zn.: A 10 (326.1)
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Datum: X.XX.XXXX
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Výkleky
<br> Magistrát města Přerova,úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č.314/2002 Sb.<,>
<br> o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,ve znění
<br> pozdějších předpisů,místně příslušný podle vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů
<br> obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,ve znění
<br> pozdějších předpisů,který jako orgán územního plánování (dále jen úřad územního plánování) věcně
<br> příslušný podle ust.§ 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,pořizuje na žádost obce Výkleky Územní plán
<br> Výkleky,oznamuje podle ust.§ 55b odst.2 stavebního zákona,obdobně podle ust.§ 52 odst.1,2 a
<br> 4 tohoto zákona,za použití ust.§ 20 a § 22 stavebního zákona,a podle ust.§ 25 a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,že nařizuje
<br> konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Výkleky
<br> s výkladem projektanta
<br> dne 17.ledna 2023 ve 900 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova
<br> (Bratrská 34,dvorní trakt,přízemí,dveře č.D11) <.>
<br> S návrhem Územního plánu Výkleky v listinné podobě je možné se seznámit ode dne 6.12.2022 na
<br> úřadu územního plánování v pracovních dnech; v pondělí a středu od 800–1700 hodin,v ostatních
<br> dnech od 800–1400 hodin,nejlépe po tele...

Načteno

edesky.cz/d/5817206

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz