« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Rozpočtové provizorium 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové provizorium 2023
9 Obec Bělá,Bělá 44,584 0l Ledeč nad Sázavou
<br> IČO 00179612 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že do 31.12.2022 nebude schválen rozpočet na rok 2023,bude
<br> v
<br> se hospodaření obce Bělá řídit na základě ustanovení zákona c.128/20008b <.>,o obcích
<br> vplatném znění a vsouladu s š 13 zákona o.250/20008b <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů těmito
<br> pravidly rozpočtového provizoria
<br> - v období rozpočtového provizoria obec hradí pouze nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce,přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků a hradí závazky vyplývající zjiž uzavřených smluv
<br> — hospodaření obce se řídí objemem příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2022,rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji pojeho schválení
<br> - výdaje rozpočtu obce se uvolňují do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria
<br> - do schválení rozpočtu na rok 2023 nebudou zahajovány žádné investiční akce mimo investičních akcí započatých v roce 2022
<br> - rozpočet obce Bělá na rok 2023 bude projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce nejpozději v měsíci 03/2023
<br> V Bělé 30.listopadu 2022
<br> " \ <,>
<br> OBEC BĚLÁ 584 01 Bělá 44.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.iC: 00179612
<br> XXXXX XXXXXX starosta
<br> Schváleno ZO Bělá dne: X.prosince 2022 Zveřejněno na úřední desce OÚ dne: 6.prosince 2022
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/5816897

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz