« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotacePozvánka na veřejné zasedání, které se bude konat 14.12.2022 od 17:30 99,3 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> Vážení občané <,>
zveme Vás na veřejné zasedání,které se bude konat ve středu
<br> 14.12.2022 v knihovně obecního úřadu od 17:30
<br>
Místo konání: knihovna obecního úřadu,Vrbčany
<br> Doba konání: 14.12.2022 od 17:30
<br> Návrh programu:
<br> 1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Rozpočtové opatření č.5/2022
<br> 4) Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Vrbčany za rok 2022
<br> 5) Projednání návrhu Střednědobého výhledu obce na roky 2023 –
2025
<br> 6) Projednání Návrhu rozpočtu na rok 2023
<br> 7) Cena stočného pro rok 2023 za vypouštění odpadních vod do
veřejné kanalizace obce Vrbčany
<br> 8) Plán inventur za rok 2022 a stanovení inventarizační komise
<br> 9) Dodatek č.1 ke Směrnici č.4/2010 o evidenci a ocenění majetku
<br> 10) Projednání Směrnice č.1/2022 ke stravování zaměstnanců
<br> 11) Diskuze
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 6.12.2022
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: 6.12.2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 14.12.2022
Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 14.12.2022
<br> XXXXX XXXXXXXXX – starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/5816771


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz