« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná - Usnesení ZO č.6 2022 ze dne 29.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO č.6 2022
Výpis Usnesení ze zasedání č.6/2022 zastupitelstva obce Čermná konaného
dne 29.11.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu č.p.40 od 18:00
<br>
I.Zastupitelstvo obce zvolilo:
<br> 1.Návrhovou komisi ve složení: XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX (X pro,X proti,X zdržel )
2.Ověřovatelé zápisu ve složení: Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> (X pro,X proti,X zdržel)
3.Zapisovatelku: XXXX XXXXXXX (X pro,X proti,X zdržel )
<br>
II.Zastupitelstvo obce schválilo:
1.Program zasedání zastupitelstva obce,volbu návrhové komise,ověřovatelů a zapisovatelky
<br> (8 pro,0 proti,0 zdržel)
2.Převod finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 100.000 Kč na vodovod a 100.000 Kč
<br> na kanalizaci do Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku.(9 pro,0 proti <,>
0 zdržel)
<br> 3.Převod prostředků z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku na uhrazení
faktury za redukční ventil v částce 53.954,12 Kč.(9 pro,0proti,0zdržel)
<br> 4.Rozpočtové opatření č.14/2022 (9 pro,0 proti,0 zdržel)
5.Plán inventarizace majetku obce za rok 2022 a složení navržených inventarizačních komisí
<br> (9 pro,0 proti,0 zdržel)
6.Dodatek č.2 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu mezí obcí Čermná a firmou Transport
<br> Trutnov.(9 pro,0 proti,0 zdržel)
7.Prodej traktoru ZETOR 7341 za nabídnutou cenu 423 500,-Kč včetně DPH.(9 pro,0 proti <.>
<br> 0 zdržel)
<br>
III.Zastupitelstvo obce bylo seznámeno,vzalo na vědomí a projednalo:
1.Rozpočtová opatření č.12/2022 a č.13/2022 v pravomoci starosty
2.Nabídky na obsazení pracovního místa referentka a účetní obce Čermná <.>
<br>
IV.Zastupitelstvo obce neschválilo:
<br> V.Zastupitelstvo obce pověřilo:
1.Starostu obce vypracováním návrhů smluv o dílo s SDH Čermná a MS Hubertova výšina
2.Starostu obce jednáním a sepsáním smlouvy o prodeji traktoru ZETOR 7341 <.>
<br> 3.Starostu obce a zastupitelku Ing.Denisu Maličkou zjištěním možností externího vedení
účetnictví obce
<br>
<br>
V Čermné dne: 29.11.2022
<br> Starosta obce XXXXX XXXXX
Místostarostka obce...
Usnesení ZO č.6 2022
Výpis Usnesení ze zasedání č.6/2022 zastupitelstva obce Čermná konaného dne 29.11.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu č.p.40 od 18:00
<br> I.Zastupitelstvo obce zvolilo:
1.Návrhovou komisi ve složení: XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX (X pro,X proti,X zdržel )
2.Ověřovatelé zápisu ve složení: Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
(X pro,X proti,X zdržel)
3.Zapisovatelku: XXXX XXXXXXX (X pro,X proti,X zdržel )
<br> II.Zastupitelstvo obce schválilo:
1.Program zasedání zastupitelstva obce,volbu návrhové komise,ověřovatelů a zapisovatelky (8 pro,0 proti,0 zdržel)
2.Převod finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 100.000 Kč na vodovod a 100.000 Kč na kanalizaci do Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku.(9 pro,0 proti,0 zdržel)
3.Převod prostředků z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku na uhrazení faktury za redukční ventil v částce 53.954,12 Kč.(9 pro,0proti,0zdržel)
4.Rozpočtové opatření č.14/2022 (9 pro,0 proti,0 zdržel)
5.Plán inventarizace majetku obce za rok 2022 a složení navržených inventarizačních komisí (9 pro,0 proti,0 zdržel)
6.Dodatek č.2 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu mezí obcí Čermná a firmou Transport Trutnov.(9 pro,0 proti,0 zdržel)
7.Prodej traktoru ZETOR 7341 za nabídnutou cenu 423 500,-Kč včetně DPH.(9 pro,0 proti <.>
0 zdržel)
<br> III.Zastupitelstvo obce bylo seznámeno,vzalo na vědomí a projednalo:
1.Rozpočtová opatření č.12/2022 a č.13/2022 v pravomoci starosty
2.Nabídky na obsazení pracovního místa referentka a účetní obce Čermná <.>
<br> IV.Zastupitelstvo obce neschválilo:
<br> V.Zastupitelstvo obce pověřilo:
1.Starostu obce vypracováním návrhů smluv o dílo s SDH Čermná a MS Hubertova výšina
2.Starostu obce jednáním a sepsáním smlouvy o prodeji traktoru ZETOR 7341 <.>
3.Starostu obce a zastupitelku Ing.Denisu Maličkou zjištěním možností externího vedení
účetnictví obce
<br>
V Čermné dne: 29.11.2022
<br> Starosta obce XXXXX XXXXX
Místostarostka obce Mgr.XXXXX XXXXXXX
Ověřovatelé Ing.XXXXXX XXXXXXX
XXXX XXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5816755

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz