« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - veřejná vyhláška - změna ÚP č.2 obce Stěbořice - projednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - změna ÚP č.2 obce Stěbořice (395.64 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
<br>
<br> Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111,fax: +420 553 756 141,e-mail: posta@opava-city.cz,http://www.opava-city.cz
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17,ÚT: zavřeno,ST: 8-11 12-17,ČT: 8-11 12-14,PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535,DIČ: CZ00300535,č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový),č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
<br>
Horní nám.69,746 01 Opava
<br> *MMOPX020ZXH9* Odbor výstavby a územního plánování
MMOPX020ZXH9
<br>
<br>
<br> Veřejnost vyvěšením na úřední desce:
<br> - Magistrátu města Opava
<br> - Obecního úřadu obce Stěbořice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Magistrát města Opavy,odbor výstavby a územního plánování,oddělení územního plánování,jako úřad
územního plánování příslušný podle ust.§ 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a pořizovatel Změny č.2
Územního plánu Stěbořice,dle ust.§ 53 odst.2 a § 52 odst.1 stavebního zákona za použití § 25 a § 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v rámci řízení o
územním plánu
<br>
<br> oznamuje termín opakovaného veřejného projednání ve věci
<br>
Změny č.2 Územního plánu Stěbořice <.>
<br>
Opakované veřejné projednání se uskuteční v pondělí dne 09.01.2023 od 15:00 hod <.>
v obecní knihovně ve Stěbořicích (budova Obecního úřadu Stěbořice č.p.28) <.>
<br>
<br>
Návrh Územního plánu Stěbořice – změna č.2 je současně doručen k veřejnému nahlédnutí.Do
dokumentace je umožněno nahlížet na uvedených místech (vždy v úřední hodiny) a způsobem
umožňujícím dálkový přístup ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky do 16.01.2023(včetně):
<br>
1) Magistrát města Opavy – odbor výstavby a územního plánování,oddělení územního plánování <,>
Krnovská 71C,kancelář č.218 <,>
<br> 2) Obecní úřad obce Stěbořice <,>
3) webové stránky
<br> https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/rozvoj-mesta/uzemni-planovani/uzemni-plany-
projednavane/z2-uzemni-plan-...

Načteno

edesky.cz/d/5816434

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz