« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Svolání Zastupitelstva obce Pustiměř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání Zastupitelstva obce Pustiměř [0,11 MB]
OBECNÍ ÚŘAD PUSTIMĚŘ
<br>
SVOLÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> Na základě § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,svolávám 2.zasedání zastupitelstva
<br> obce,které se koná ve čtvrtek dne:
<br>
<br> 15.12.2022 v 18.00 hodin v restauraci Adélka
<br> Podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,je navržený program:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti rady obce
2.Zpráva o činnosti finančního výboru
3.Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva obce a zpráva o činnosti
<br> kontrolního výboru
<br> 4.Majetkoprávní
a.koupě části pozemku p.č.342 o přibližné výměře 2 m2
5.Schválení pravidel pro poskytování peněžitého daru na činnost místních spolků
<br> v r.2023
<br> 6.Obecně závazná vyhláška obce Pustiměř č.1/2022,o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
<br> 7.Provozování pošty Partner v naší obci
8.Rozpočet obce Pustiměř na r.2023
9.Vymezení kompetencí rady obce k provádění rozpočtových opatření
10.Střednědobý výhled rozpočtu obce Pustiměř na r.2024 až 2026
11.Uložení finančních prostředků obce na termínovaný vklad
12.Zpráva o uplatňování ÚP Pustiměř
13.Plán inventur majetku obce k 31.12.2022 a složení inventárních komisí
14.Harmonogram jednání zastupitelstva a rady obce v r.2023
15.Informace a různé
<br>
<br>
<br>
<br> V Pustiměři dne 6.12.2022
<br>
<br>
Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 6.12.2022
<br> Sňato dne:

Načteno

edesky.cz/d/5816383

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz