« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Rozhodnutí o odvolání (PDF, 498 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 498 KB)
Ministerstvo zemědělství
Odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství
<br>
<br> Č.j.: došlého dokumentu: KUZL 77802/2022
ze dne: 19.9.2022
<br> Spisová značka: MZE-55331/2022
Č.j.: MZE-61262/2022-16231
<br> Vyřizuje: JUDr.Zbyněk Zavřel
Telefon: 221813096
E-mail: Zbynek.Zavrel@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne: 5.12.2022
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
Ministerstvo zemědělství,Odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství (dále jen
„Ministerstvo“) jako příslušný orgán státní správy,podle § 15 odst.1 zákona č.2/1969 Sb.<,>
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,ve znění
pozdějších předpisů,podle § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 19 odst.1 písm.d) a § 22 odst.7 zákona
č.99/2004 Sb <.>,o rybníkářství,výkonu rybářského práva,rybářské stráži,ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o rybářství“)
<br>
rozhodlo
<br>
ve věci odvolání,které podali XXX XXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Olbrachtova
1255,763 61 Napajedla,XXX XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Březnice 385,760 01 <,>
XXX XXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,bytem Svárovec 921,763 02 Zlín – Malenovice,pan
XXXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Zámostí 1590,765 02 Otrokovice,XXX XXXX XXXXXX <,>
nar.X.X.XXXX,bytem Nábřeží 1350,763 61 Napajedla,XXX XXXXXXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX <,>
bytem V Humnech 1417,686 04 Kunovice a XXX XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem
Spytihněv 610,všichni zastoupeni advokátem panem JUDr.Janem Vylegalou,Ph.D <.>,sídlem
1.máje 869/27,779 00 Olomouc (dále také společně jako „odvolatel“),proti usnesení
Krajského úřadu Zlínského kraje č.j.KUZL 59363/2022,sp.zn.KUSP 54557/2022 ŽPZE
ze dne 20.7.2022,kterým krajský úřad podle § 66 odst.1 písm.b) správního řádu zastavil
řízení o návrhu na zrušení rybářského revíru Morava 11A,deklarován...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz