« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada/interní auditor v oddělení interního auditu v odboru auditu a supervize v Ministerstvu zemědělství (PDF, 411 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 411 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo ministerský rada/interní auditor/ka
<br> v oddělení interního auditu v odboru auditu a supervize
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
<br> Č.j.: MZE-69511/2022-11131
<br> V Praze dne 6.12.2022
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje
<br> výběrové řízení na služební místo v oboru služby 3.Audit <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.2.2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • komplexní výkon interního auditu v rámci Ministerstva zemědělství v souladu se
<br> zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
<br> zákonů (zákon o finanční kontrole) a Mezinárodním rámcem profesní praxe interního
<br> auditu <,>
<br> • zpracování mapy rizik organizace,na základě které sestavuje plány interních auditů <,>
<br> • zpracování výsledků auditorské činnosti ve formě auditorských zpráv <,>
<br> • prověřování a vyhodnocování fungování vnitřních kontrolních a řídicích systémů
<br> Ministerstva zemědělství <,>
<br> • zpracování ročních zpráv a dalších reportů o činnosti oddělení interního auditu <,>
<br> • zpracování připomínek k interním předpisům Ministerstva zemědělství a legislativním
<br> právním normám <.>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
<br> žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21.12.2022,tj <.>
<br> v této lhůtě
<br>
1 Formulář žádosti tvoří přílohu č.1 tohoto oznámení <.>
<br>
<br> 2
<br>
• zaslané služebnímu orgánu prost...

Načteno

edesky.cz/d/5816381

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz