« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Oznámení o konání III. zasedání ZO Kamenný Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o III. zasedání 14.12.2022.pdf [0,30 MB]
Oznámení o zasedání
<br>
III.zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd se koná
<br> ve středu,dne 14.12.2022 od 17,oo hodin
ve velké zasedací místnosti obce – Budějovická 55 <.>
<br>
<br>
Zahájení – volba návrhové komise
<br> – volba ověřovatelů zápisu
<br> – schválení programu
<br>
<br> Program:
<br>
1.Zpráva starosty obce
2.Odměny členům komisí,kteří nejsou zastupitelé
3.Schválení pracovního poměru zastupitele
4.Schválení plánu oprav a investic na rok 2023
5.Schválení rozpočtu obce na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 – 2026
6.Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření
7.Schválení rozpočtového opatření č.11
8.Schválení cen vodného a stočného na rok 2023
9.Schválení plánu činnosti kontrolního výboru
10.Schválení plánu činnosti finančního výboru
11.Schválení darovací smlouvy na pozemek p.č.587/11 k.ú.Kamenný Újezd od JČK
12.Schválení obecně závazné vyhlášky 1/2022 o místních poplatcích
13.Žádost o zadání stavebního povolení na novostavbu kulturního multifunkčního objektu
<br> vč.přípojek na IS a zpevněné plochy za účelem parkovacích míst na pozemku parc.č <.>
<br> 1353/1,1353/8 k.ú.Kamenný Újezd <.>
<br> 14.Diskuse
15.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXX v.r.<.>
<br> místostarosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 06.12.2022
<br>
<br> Sejmuto dne: ………….<.>
<br>
<br> Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 06.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5816338

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz