« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 205/2022 - Město Třešť, Návrh č. 27/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

205/2022 - Město Třešť, Návrh č. 27/2022
Návrh č.27/2022
<br> na využití nemovitosti v majetku nebo užívání Města Třeště ze dne 2.12.2022
<br> Město Třešt‘ — odbor rozvoje a správy majetku
zveřejňuje záměr
<br> směny:
<br> částí pozernkii par.č.4567/8,ostatní plocha — silnice,o výměře 102 m2 a 1 m2 a
par.č.3762,ostatní plocha — ostatní komunikace,o výměře 57 rn2,v k.ú.Třešt‘
<br> Závěr:
<br> Tento materiál byl zpracován v návaznosti na zákon č.128/2000 Sb.o obcích.Dle tohoto
zákona 39: prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce.obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před
rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu,což nyní
činíme <.>
<br> Zpracoval: V.Sa1us7,<,>,ĺ
<br> Zveřejněno: 2.12 2022
<br> Sejmuto:
<br> Městský útacl Třet
správní odbor
589 14Třeš,J7

Načteno

edesky.cz/d/5814704

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz