« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 204/2022 - Město Třešť, Rozpočet města na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

204/2022 - Město Třešť, Rozpočet města na rok 2023
Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Rozpočet města Třešť
na rok 2023
<br> V listinné podobě je návrh rozpočtu uložen k nahlédnutí na ekonomickém odboru
<br> Městského úřadu Třešť <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu města na rok 2023 mohou občané města uplatnit
<br> písemně na adrese Městský úřad Třešť,Revoluční 20,589 01 Třešť ve lhůtě
<br> do pátku 16.12.2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva
<br> města,které se uskuteční v pondělí 19.12.2022 <.>
<br> NÁVRH
<br>
<br> Město Třešť Rozpočet 2023 návrh
<br> Souhrnné údaje v Kč
<br> Rozpočet
<br> schválený 2022
<br> Rozpočet
<br> upravený 2022
<br> Čerpání
<br> k 30.9.2022
<br> Plnění
<br> v %
Rozpočet 2023
<br> R23/RU22
<br> v %
<br> 95 385 000,00 95 747 700,00 85 144 956,09 88,93 120 455 000,00 125,8
<br> 18 364 500,00 18 957 690,00 15 089 238,10 79,59 23 626 500,00 124,6
<br> 52 300,00 52 300,00 63 405,00 121,23 52 300,00 100,0
<br> 5 358 200,00 68 876 582,51 53 291 472,12 77,37 5 748 500,00 8,3
<br> 119 160 000,00 183 634 272,51 153 589 071,31 83,64 149 882 300,00 81,6
<br> 80 443 440,00 99 942 632,77 74 354 411,05 74,40 101 028 700,00 101,1
<br> 106 053 260,00 202 980 991,00 97 036 520,95 47,81 67 428 900,00 33,2
<br> 186 496 700,00 302 923 623,77 171 390 932,00 56,58 168 457 600,00 55,6
<br> 67 336 700,00 119 289 351,26 17 801 860,69 14,92 18 575 300,00 15,6
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Poznámky: * = závazný ukazatel,! = závazek roku 2022.pol.5xxx = neinvestice,pol.6xxx = investice
<br> A) Příjmy rozpočtu
<br> 1) daňové příjmy
<br> OdPa pol <.>
Rozpočet
<br> schválený 2022
<br> Rozpočet
<br> upravený 2022
<br> Čerpání
<br> k 30.9.2022
<br> Plnění
<br> v %
Rozpočet 2023
<br> R23/RU22
<br> v %
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 14 000 000,00 14 000 000,00 11 713 367,10 83,67 18 000 000,00 128,6
<br> 0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 550 000,00 625 400,00 993 621,98 158,88 1 000 000,00 159,9
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná sráž...

Načteno

edesky.cz/d/5814703

Meta

Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz