« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 202/2022 - Město Třešť, Návrh střednědobého výhledu na roky 2024 -2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

202/2022 - Město Třešť, Návrh střednědobého výhledu na roky 2024 -2025
Ř
á
d
<br> e
k
<br> Příjmy Výhled 2024 Výhled 2025
<br> A Daňové příjmy 126 000 134 000
<br> daňové příjmy z RUD 120 000 128 000
<br> místní a správní poplatky a loterie 6 000 6 000
<br> B Nedaňové příjmy 19 000 19 000
<br> C Kapitálové příjmy 52 52
<br> D Přijaté transfery 21 984 44 349
<br> dotace na výkon státní správy 5 800 5 800
<br> dotace - kanalizace a ČOV Buková 451 0
<br> dotace - kanalizace a ČOV Salavice 500 0
<br> dotace nové projekty 12 773 36 089
<br> dotace ostatní 2 460 2 460
<br> Příjmy celkem 167 036 197 401
<br> Ř
á
d
<br> e
k
<br> Výdaje Výhled 2024 Výhled 2025
<br> E Běžné výdaje 105 000 105 000
<br> F Kapitálové výdaje včetně nových projektů 84 102 54 500
<br> Výdaje celkem 189 102 159 500
<br> Saldo příjmů a výdajů (schodek - / přebytek +) -22 066 37 901
<br> Ř
á
d
<br> e
k
<br> Financování (+/-) Výhled 2024 Výhled 2025
<br> G Přijaté úvěry (+) 0 0
<br> H Splátky úvěrů (-) -8 400 -8 296
<br> Rekonstrukce II/402 - Fritzova ulice
<br> (splatnost v roce 2025)
-2 400 -2 296
<br> Ulice Revoluční,nám.T.G.M.a ulice 5.května
<br> (splatnost v roce 2028)
-6 000 -6 000
<br> I Čerpání rezervy (+) / tvorba rezervy (-) 30 466 -29 605
<br> Financování celkem 22 066 -37 901
<br> Saldo rozpočtu 0 0
<br> Ř
á
d
<br> e
k
<br> Stavy na bankovních účtech (v tis.Kč) Výhled 2024 Výhled 2025
<br> Počáteční stav na bank.účtech k 1.1.35 942 5 476
<br> Převod do rezervy (+) / z rezervy (-) -30 466 29 605
<br> J Konečný stav na bank.účtech k 31.12.5 476 35 081
<br> Ř
á
d
<br> e
k
<br> Stavy bankovních úvěrů (v tis.Kč) Výhled 2024 Výhled 2025
<br> Počáteční stav na bank.účtech k 1.1.36 696 28 296
<br> Čerpání úvěrů 0 0
<br> Splátky úvěrů -8 400 -8 296
<br> K Konečný stav bank.úvěrů k 31.12.28 296 20 000
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Města Třešť
<br> na roky 2024 - 2025 (v tis.Kč) - návrh
<br> Město Třešť,Revoluční 20/1,589 01 Třešť
<br>
<br> Ř
á
d
<br> e
k
<br> Ukazatel finančního zdraví Výhled 2024 Výhled 2025
<br> běžné příjmy 150 800 158 800
<br> běžné výdaje 10...

Načteno

edesky.cz/d/5814701

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz