« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Pozvánka na veřejné zasedání ZO Horní Bojanovice dne 13.12.2022 v sále KD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolani-zo-bf4c2.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br>
<br>
Starosta obce Horní Bojanovice svolává podle příslušných ustanovení
<br> obecního zřízení (§ 93 odst.1 zákona o obcích)
<br>
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Bojanovice
č.8/2022
<br>
dne 13.12.2022 v 19:00 hodin
<br> v sále Kulturního domu
<br>
<br> Program jednání
1.Zahájení - volba zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise,program jednání
2.Návrh rozpočtu na rok 2023
3.Návrh střednědobého rozpočtu na roky 2024-2025
4.Rozpočet SKF na rok 2023
5.Plán inventur za rok 2022
6.Obecně závazná vyhláška obce č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
7.Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2024-2025 MŠ
8.Směrnice č.11 o zadávání VZMR obcí Horní Bojanovice
9.Žádosti o prodloužení pronájmu obecních prostor
10.Dodatek č.2 k SOD 022100A a dodatek č.5 k SOD 119211A (kanalizace,ČOV)
11.Výpověď z obecního bytu č.5 v budově Podporovaného bydlení
12.Pronájem obecního bytu č.5 v budově Podporovaného bydlení
13.Pronájem obecního bytu č.p.96
14.Výpověď nájemní smlouvy na pronájem obecních prostor v budově č.p.96 (kadeřnictví)
15.Prodej části pozemku p.č.850/1
16.Žádost o koupi obecního pozemku p.č.986/40
17.Žádost o pronájem pozemku p.č.986/40
18.Žádost o propachtování části pozemků p.č.2622/6 a 2629/24
19.Žádost o pronájem části pozemku p.č.1530/14
20.Žádost o pronájem pozemku p.č.104/1
21.Pronájem obecního pozemku p.č.2636/2 a částí pozemků p.č.2689/33,64/1 a 65
22.Dodatek č.2 k nájemní smlouvě ze dne 10.3.2022 (bývalá prodejna Coop)
23.Dodatek č.2 ke smlouvě o zřízení pověřence GDPR
24.Konání svatebních obřadů v obci
25.Žádost o finanční podporu Domova pro seniory Hustopeče
26.Žádost o samotěžbu dřeva v obecním lese
27.Udělení čestného občanství
28.Různé
29.Diskuse
30.Závěr
<br>
<br>
Vyvěšeno: 5.12.2022
Vyvěšeno v elektronické podobě: 5.12.2022
Sňato dne:
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5814163

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz