« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Rozpočtové opatření obce 14/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 [97 KB]
WMšÉna 75112022 82832
<br> „,„__,Strana 7 z 1
<br> Doklad c.R0120221014 Rybníky,prijate dotace Připraveno dne 15.11.2022 Schváleno dne 15.11.2022 XXXX XXX Uz Org ZJ Ná Z Rozpočtová položka Text změny SR k datu Úpravy do data Změna Výsledný UR
<br> Výdaje:
<br> Rybníky 2 000 Kč - vícepráce rybník Kovárník
<br> Navýšení příspěvku škole - 63 948 Kč (schváleno zastupitelstvem 15.9.2022)
<br> Příjmy:
<br> Volby zaloha 28 200 Kč - záloha na výdaje u volby prezidenta
<br> Dotace 13 728 Kč - sečení Bejkovny
<br> Neinvestiční přijaté transfery (položka 4122) - 127 000 Kč (pouze přesun 2 položky 4222) 2341 6121 00000 0000 000 000 O Budovy,XXXX a stavby Kovarník — vícep XXX XXX,XX X 400 000,00 2 000,00 1 702 000,00 3117 5331 00000 0000 000 000 O Neinv.přísp.zřízeným PO Navýšení příspěv 600 000,00 0,00 63 948,00 663 948,00 0000 4111 98008 0000 000 000 0 Neinvestiční přijaté transferyZáloha volby pre 0,00 0,00 28 200,00 28 200,00 0000 4116 15091 0000 000 000 0 Ostatní neinvestiční přijaté t Sečení bejkovny 0,00 0,00 13 728,00 13 728,00 0000 4122 00000 0000 000 000 0 Neinvestiční přijaté transferyPOvV 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 0000 4222 00000 0000 000 000 0 Investiční přijaté transfery oPOvV 0,00 127 000,00 —127 000,00 0,00 0000 8115 00000 0000 000 000 0 Financování Vyrovnání 0,00 811 515,07 32 020,00 843 535,07 6112 5032 00000 0000 000 000 0 Pov.poj.na veřejné zdravotní ZP zastupitelé.<.> 105 000,00 0,00 8 000,00 113 000,00
<br> Souhrn za doklad č.ROI2022I014 Rybníky,přijaté dotace
<br> Příjmy : zvýšení 168 928,00 - snížení 127 000,00 = rozdíl 41 928,00 Výdaje : zvýšení 73 948,00 - snížení 0,00 = rozdíl 73 948,00 Financování - změna celkem 32 020,00 <-> Kontrola -32 020,00 Omezení dokladů: Doklad číslo: R0120221014
<br> Celkový souhrn za doklady
<br> Příjmy : zvýšení 168 928,00 — snížení 127 000,00 = rozdíl 41 928,00 Výdaje : zvýšení 73 948,00 - snížení 0,00 = rozdíl 73 948,00 Financování — změna celkem 32 020,00 <-> Kontrola -32 020,00
<br> Obec Častrov.% Strana 1 / 1

Načteno

edesky.cz/d/5814149

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz