« Najít podobné dokumenty

Obec Nezabudice - Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti - Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezabudice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Text návrhu rozpočtu (1.16 MB)
v—v
<br> Svazek obcí okresu Rakovní k pro zajistění dopravní obslužnosti Husovo nám 27,259 01 Rakovník,IČ: 47020504
<br> Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2023
<br> Příj my
<br> Příjmy - 9 Text Schválený rozpočet 2022
<br> Upravený rozpočet 2022
<br> Skutečné plnění rozpočtu 2022 (k 31.10.2022)
<br> Návrh rozpočtu 2023
<br> 9 443 200,00
<br> 9 443 200,00
<br> 9 143 290,00
<br> 9 348 800,00
<br> 0000 Nedaňové příjmy P
<br> 6310 íjmy z finančních operaci 2 000,00
<br> 2000,00
<br> 327,65
<br> 1000,00
<br> ř Příjmy celkem 9 445 200,00
<br> 9 445 200,00
<br> 9 143 617,65
<br> 9 349 800,00
<br> Výdaje
<br> Výdaje - 9 Text Schválený rozpočet 2022
<br> Upravený rozpočet 2022
<br> Skutečné plnění rozpočtu 2022 (k 31.10.2022)
<br> Návrh rozpočtu 2023
<br> 2292 Dopr.obslužnost veř.sl.9 440 200,00
<br> 9 440 200,00
<br> 73 594,00
<br> 9 344 800,00
<br> 6310 Výdaje z finančních operaci 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 1415,00
<br> 5 000,00
<br> Výdaje celkem 9 445 200,00
<br> 9 445 200,00
<br> 75 009,00
<br> 9 349 800,00
<br> Financování
<br> Financování- Text
<br> pol <.>
<br> Schválený rozpočet 2022
<br> Upravený rozpočet 2022
<br> Skutečné plnění rozpočtu 2022 (k 31.10.2022)
<br> Návrh rozpočtu 2023
<br> 8115 Změna stavu na BÚ 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Financování celkem 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Připomínky k návrhu vyrovnaného rozpočtu,kde závaznými ukazateli jsou paragrafy,možno podat písemně do 15 <.>
<br> hromady dne 20.12.2022 od 13.00 hod.v budově hasičské zbrojnice v Rakovníku
<br> Na pevné a elektronické Úřední desce:
<br> Vyvěšeno dne: “ČD—303.0,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 12.2022 na adresu Svazku nebo ústně na jednání Valné
<br> Razítko obce a podpis statutárního zástupce

Načteno

edesky.cz/d/5813538


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nezabudice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz