« Najít podobné dokumenty

Město Špindlerův Mlýn - Pozvánka ZM č. 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Špindlerův Mlýn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ZM č. 3/2022
Město Špindlerův Mlýn
STAROSTA MĚSTA
<br>
<br>
<br>
<br> Členům zastupitelstva města Špindlerův Mlýn
<br>
<br>
<br> Svolání zasedání zastupitelstva města Špindlerův Mlýn
<br>
<br> Podle ustanovení § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění svolávám
<br>
<br> 3.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
<br>
na pondělí dne 12.12.2022 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
<br> ve Špindlerově Mlýně
<br>
s tímto navrženým programem:
<br>
<br> 1) Zahájení zasedání M.Jandura
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (v souladu s § 95 odst.1 zákona o obcích) M.Jandura
3) Schválení programu zasedání M.Jandura
4) Plnění usnesení ZM č.2/2022 M.Jandura
5) Návrh Smlouvy o zajištění a poskytování služby osobní asistence pro občany města Mgr.Vrabcová
<br> Špindlerův Mlýn – Diakonie ČCE - Středisko Světlo ve Vrchlabí
<br> 6) Návrhy rozpočtových změn Mgr.Machová
7) Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2023 a návrh Splátkového kalendáře nájem- Mgr.Machová
<br> ného pro rok 2023 – Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>
<br> 8) Návrh rozpočtu na rok 2023 Mgr.Machová
<br> 9) Žádost o poskytnutí finanční dotace na podporu nejvýznamnější zimní sportovní akce Mgr.Machová
<br> „FIS Světový pohár žen v alpských disciplínách“ konané ve dnech 28.- 29.1.2023 –
<br> Svaz lyžařů České republiky z.s <.>
<br> 10) Návrh Dodatku č.4 ke Směrnici o zajišťování stravování zaměstnanců a uvolněných Mgr.Machová
<br> zastupitelů Města Špindlerův Mlýn
<br> 11) Návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.C-289-2021/MO na stavební práce „Gene- J.Staruchová
<br> rální oprava střešního pláště na Domě služeb č.p.278,Špindlerův Mlýn“
<br> 12) Záměr prodeje kanalizační přípojky pro objekty č.p.4 a č.p.5 Bedřichov ve Špind- J.Staruchová
<br> lerově Mlýně umístěné na pozemcích p.č.701/1,p.č.727,p.č.834/7,st.p.č.103/1
<br> a st.p.č.130 vše v k.ú.Bedřichov v Krkonoších
<br> 13) Čestné prohlášení ke střetu zájmů Ing.Šidlík
<br> 14) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému č...

Načteno

edesky.cz/d/5813010

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Špindlerův Mlýn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz