« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Granty - vyhlášení a podmínky pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Granty - vyhlášení a podmínky pro rok 2023
Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu obce Srbsko v oblasti KULTURY,SPORTU,PRÁCE S MLÁDEŽÍ A SENIOŘI pro rok 2023
I.OBECNÁ USTANOVENÍ
GRANTY V OBLASTI KULTURY,SPORTU,PRÁCE S MLÁDEŽÍ A SENIOŘI
<br> OBEC SRBSKO VYHLAŠUJE GRANTOVÉ ŘÍZENÍ v oblasti kultury,sportu,práce s mládeží a senioři pro rok 2023.Obec Srbsko tímto grantovým programem vyjadřuje svůj zájem povzbuzovat a podporovat organizační,tvůrčí a uměleckou činnost,udržovat a rozvíjet místní kulturní a sportovní tradice,představovat umění a zpřístupňovat je občanům a návštěvníkům obce Srbsko.Žádost může podat fyzická i právnická osoba <.>
<br> Cíle grantového programu:
· Podpora živého umění a sportu <.>
· Podpora práce s mládeží a se seniory <.>
· Udržování a rozvoj místních společenských,kulturních a sportovních tradic <.>
· Motivace spolků,sdružení a umělců k pořádání veřejných akcí v Srbsku <.>
· Podpora inovativních společenských projektů <.>
· Poskytnutí rozmanité nabídky pravidelného společenského,kulturních nebo sportovního vyžití pro občany a návštěvníky obce Srbsko <.>
<br> Grantový program se nevztahuje na akce konané za účelem dosažení zisku <.>
<br> II.PODMÍNKY POSKYTNUTÍ GRANTU
<br> Žadatel je povinen respektovat uvedené Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu obce Srbsko <.>
Podmínkou přidělení grantu je,aby projekt obsahoval minimálně jednu veřejnou akci na území obce Srbsko v průběhu daného roku <.>
<br> Podmínky přijetí žádosti k projednání:
· Včasné podání podepsané žádosti <.>
· Řádné vyplnění a odevzdání formuláře <.>
· U právnických osob a spolků: vypořádané závazky žadatele vůči státnímu a dalším veřejným rozpočtům,bezdlužnost na daních a na veřejném zdravotním a sociálním pojištění <.>
<br> III.PODÁNÍ ŽÁDOSTI
<br> Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách obce Srbsko na adrese www.obecsrbsko.cz – obec – dokumenty – formuláře <.>
<br> Termín uzávěrky: 30.leden 2023 do 16:00 hodin <.>
<br> V případě zaslání projektu poštou je rozhodující datum razítka pošty <.>
<br> Žádost ...

Načteno

edesky.cz/d/5812752


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz