« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Žádost o grant - sportovní činnost, pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o grant - sportovní činnost, pro rok 2023
Žádost o XXXXX na SPORTOVNÍ ČINNOST
vypsaný Obcí Srbsko na rok XXXX
<br> Elektronickou verzi žádosti zašlete na email podatelna@obecsrbsko.cz,tištěnou doručte do podatelny.Vyplňte s ohledem na to,zda je žadatel fyzická či právnická osoba <.>
I.Název subjektu (organizátora,spolku,klubu atd.)
<br>
<br> Organizační forma (fyzická osoba / právnická osoba / organizace)
<br>
<br>
Adresa/Sídlo
<br>
<br> Tel
<br>
E-mail
@
<br>
IČ
<br>
DIČ
<br>
<br> Číslo účtu
<br> vedeného u
<br>
<br> Odpovědná osoba:
<br> Kontaktní osoba:
<br>
Adresa:
<br> Adresa:
<br>
Tel.:
<br> Tel.:
<br>
Email:
<br> Email:
<br>
<br> II.Popis projektu
<br> Název (vyplňte níže):
<br>
<br> Stručný obsah a cíl projektu (podrobnější popis v příloze – dle potřeby):
<br>
<br> Časový harmonogram (podrobnější popis v příloze – dle potřeby):
<br>
<br> Prezentace činnosti (minimálně jedna akce v Srbsku):
<br>
<br>
III.Financování projektu:
<br> Náklady:
<br> Celkové náklady
<br> projektu
<br>
<br> z toho:
<br> Materiálové náklady
Služby
Osobní náklady a honoráře
<br>
<br>
<br>
Očekávané příjmy:
<br> Celkové očekávané příjmy
<br> projektu
<br>
<br> z toho
<br> Očekávané příjmy z
<br> ……………………… <.>
Očekávané příjmy z
<br> …….<.> ……………….<.>
Očekávané příjmy z
<br> ……………………… <.>
<br>
<br>
<br>
Výše požadované dotace celkem
<br> Kč
<br>
Obdobné projekty,které žadatel realizoval v předcházejících letech:
<br>
<br> Pokud chcete přiložit další doplnění nebo upřesnění,uveďte je prosím na další samostatnou stránku <.>
Tuto stránku s podpisy vyplňte v tištěné verzi žádosti,kterou doručíte na Obecní úřad v Srbsku <.>
<br> IV.Další formální náležitosti
<br> 1) Písemný souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona
č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,uvedených v této žádosti,jejích povinn...

Načteno

edesky.cz/d/5812751

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz