« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - Pozvánka na II. zasedání zastupitelstva obce Rybníček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na II. zasedání zastupitelstva obce Rybníček
Obecní úřad Rybníček Podle zákona o obcích č.128 /2000 Sb <.>
<br> svolávám 11.zasedání Zastupitelstva obce Rybníček
<br> na čtvrtek 15.12.2022 na 18,00 hodin do budovy obecního úřadu v Rybníčku <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1/Zaháj ení
<br> 2/Schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
<br> 3/ Schválení programu zasedání
<br> 4/Zpráva o činnosti
<br> 5/ Schválení úprav rozpočtu
<br> 6/Schválení revitalizace veřejného osvětlení a pasportizace 7/ Schválení rozpočtového provizoria
<br> S/Schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2023 - 2025 9/Plán inventur
<br> 10/Vyřazení opotřebovaného drobného hmotného majetku 11/Schválení záměru prodeje pozemku
<br> 1 2/Závěr
<br> Zasedání je veřejné.V Rybníčku dne 5.12.2022
<br> XXXXXX XXXXXXX starosta obce Rybníček
<br> (EEE-?!.:
<br> Hifi.:.„Hifi 632x“ IQ.:.ŠQCW
<br> Vyvěšeno na úřední desce : 5.12.2022 ' Vyvěšeno elektronicky: 5.12.2022 WL Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/5812242

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz