« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Výzva k podání nabídek: "Vybudování kontejnerového stání v místních částech obce Třebušín"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídek (352.43 kB)
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br>
<br> „VYBUDOVÁNÍ KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ v m.č.OBCE TŘEBUŠÍN“
1
<br> OBEC TŘEBUŠÍN
Třebušín 33,412 01 Litoměřice 1
http://www.trebusin.cz/
<br> VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„VYBUDOVÁNÍ KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ V MÍSTNÍCH
<br> ČÁSTECH OBCE TŘEBUŠÍN“
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (včetně dodávek) zadávaná mimo procesní režim zákona č <.>
<br> 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen „zákon“)
<br>
Tento projekt je spolufinancován z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na
období 2017 až 2025
<br>
<br> V případě,že zadavatel neobdrží dotaci,z níž má být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena <,>
nebude tato zakázka realizována,nedojde k podpisu Smlouvy o dílo a Zadávací řízení bude v souladu s §
127,odst.2,písm.e) zákona zrušeno <.>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
(včetně zadávací dokumentace zakázky)
<br>
<br> Tato zakázka se neřídí postupem podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění
(dále jen „ZZVZ“).Zadavatel je povinen dodržovat zásady uvedené v ust.§ 6 ZZVZ.Zadavatel při vytváření
zadávacích podmínek,hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržuje zásady transparentnosti a přiměřenosti <.>
rovného zacházení,zákazu diskriminace a sociálně,environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu
tohoto zákona a pravidla IROP <.>
<br> ÚVODNÍ INFORMACE
<br> Výběrové řízení je zahájeno dne 1.12 2022 oslovením 7 prověřených dodavatelů s uveřejněním na webových
stránkách zadavatele: https://www.trebusin.cz/
Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky,včetně všech
příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.Předpokládá se,že účastník řízení před podáním
nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,formuláře,termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách
a bude se jimi řídit.Pokud účastník zadávacího řízení neposkytne včas všechny požadované informace a
dokumentaci,nebo ...

Načteno

edesky.cz/d/5812096

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz