« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R9/007

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R9/007
iO8j
č.j.MMB/0586400!2022/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.Směna pozemku
• p.č.1354/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 (na pozemku stojí stavba: k.ú <.>
<br> Nový Lískovec,č.ev.652,pro rodinnou rekreaci,L V 5061,stavba nenípředmětem záměru
směny)
<br> • části pozemku p.č.1354/4 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 925 m2
• pozemku p.č.1355 zahrada o výměře 634 m2
v k.ú.Nový Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna
za spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/8 na pozemcích:
• p.č.1325/3 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 391 m2
• p.č.1349/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2,jehož součástí je stavba bez
<br> č.p.Ič.e <.>,jiná stavba
• p.č.1349/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 44 m2
• p.č.1350/1 zahrada o výměře 872 m2
<br> vk.ú.Nový Lískovec ve vlastnictví fyzických osob
<br> JLi
<br>
<br> č.j.MMB!0586400/2022/Vich
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Scherhazťferová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv <.>
<br> 207,tel.542173178,e-mail: scherhauferova.marianna@brno.cz)
<br> Vyjádření a i,řípadné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
vedoucí MO MMB
<br> Zveřejněno: od:
- 5 -12- 2022
<br> do:
<br> 2

Načteno

edesky.cz/d/5811759

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz