« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 19/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 19/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc
Záměr Z2_
statutárního města Brna,11
<br> městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora <,>
pronajmout hmotnou nemovitou věc
<br> V souladu s ust.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části
Brno-Rečkovice a Mokrá Hora,pronajmout hmotnou nemovitou věc:
<br> část pozemku p.Č.2069/1 v k.ú.Řečkovice,o výměře 4,8 rn2,od 30.12 <.>
<br> 2022 na dobu neurčitou,za nájemné 650,- Kč/měsíc,k umístění
<br> prodejního automatu BRAMAT
<br> Umístění pronajímané části pozemku je znázorněno na přiloženém situačním
zákresu <.>
<br> Připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 OO Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění <.>
<br>.5 12,2022
VBrnědne 7
<br> __________řř
<br> Mgr.Simona Lederova
tajemnice UMC
<br> Brno-Rečkovice a Mokrá Hora
<br> Vyveseno
<br> Sňato
<br> 19/OSM!2022
<br>
<br> Ií,i‘ <,>
<br> 1498 /21
L I
<br> V
<br> 70/1
<br> L198
<br>.2073/2
<br> 2060
<br> 31
<br> \ 2053/1 (
1: 750
<br> Vytšzéno v macvém ešer SQncaX společnost T-MAR‘

Načteno

edesky.cz/d/5811758

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz