« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 18/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 18/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc
Ĺ1O(2
<br> Záměr
statutárního města Brna,1
<br> městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora <,>
pronajmout hmotnou nemovitou věc
<br> V souladu s ust.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Rečkovice
a Mokrá Hora,pronajmout hmotnou nemovitou věc:
<br> garáž bez č.p./č.ev.o zastavěné ploše 19 rn2,která je součástí pozemku p.Č <.>
<br> 861 v k.ú.Řečkovice (lokalita Cihelna),na dobu neurčitou
<br> Minimální požadovaná výše nájemného činí 1 000,- Kč/m2/rok <.>
<br> K žádosti o pronájem shora uvedené nemovitosti je nutno připojit v samostatné uzavřené
obálce návrh výše nájemného,kterou je žadatel ochoten po uzavření nájemní smlouvy
hradit (v Kč/rok).Na obálku uved‘te „Garáž Cihelna — 861“.Termín pro podání nabídek
je do 20.1.2023.Po uvedeném termínu nebude na žádosti brán zřetel <.>
<br> Pokud nebude konkrétní nabídka nájemného k žádosti připojena nebo hodnota nájemného
neclosálme minimální požadované výše,nebude zájemce zahrnut do výběrového řízení na
pronájem garáže <.>
<br> Umístění nabízené garáže je znázorněno na přiloženém situačním zákresu <.>
<br> Další informace poskytne p.XXXXXXX XXXXXXXXX,Odbor správy majetku ÚMČ,Palackého
nám.11,Brno,tel.541 421 722 <.>
<br> Připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 20.1.2023 <.>
<br>.5.12.2022 Ť
VBrnědne‘
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
tajemnice UMC
<br> Brno — Rečkovice a Mokrá Hora
<br> - -12-701?
Vyvěšeno
<br> Sňato
<br> 18/OSM/2022
<br>
<br> 312/1
<br> ‘1
<br> 618
<br> 1529/1
<br> © SM Brno.KÚ pro JMK,ČÚZK,Katastr: @ ČÚZK,RÚIAN: © ČÚZK 1: 750

Načteno

edesky.cz/d/5811757

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz