« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpis-rozpoctu-2023-navrh.pdf
2023
Paragraf Položka Název příjmu
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 523 000 Kč
<br> 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 000 Kč
<br> 1113 Daň z příjmu fyzických osob,z kapitál výnosů 317 000 Kč
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 225 000 Kč
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 5 402 000 Kč
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy 1 000 Kč
<br> 1337 Poplatek za likvidace komunál.odpadu 570 000 Kč
<br> 1341 Poplatky ze psů 11 000 Kč
<br> 1381 Výnosy z loterií 50 000 Kč
<br> 1361 Správní poplatky 6 000 Kč
<br> 1511 Daň z nemovitosti 311 000 Kč
<br> 10 514 000 Kč
<br> 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy 150 900 Kč
<br> Přijaté transfery 150 900 Kč
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 000 Kč
<br> 1031 2111 Lesní hospodářství - prodej dřeva 5 000 Kč
<br> 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady,provoz veř.sil.dopravy 9 000 Kč
<br> 2310 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí (vodovod) 124 300 Kč
<br> 2321 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí (kanalizace) 209 000 Kč
<br> 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb 15 000 Kč
<br> 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb 1 000 Kč
<br> 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb - zálohy na energiích 60 000 Kč
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 10 000 Kč
<br> 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb 2 000 Kč
<br> 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000 Kč
<br> 3722 2111 Sběr a odvoz komunálního odpadu - Eko-Kom 150 000 Kč
<br> 3745 2111 Péče o vzhled obce 25 000 Kč
<br> 6171 2111 Činnost místní správy - poskytování služeb 1 600 Kč
<br> 6310 2141 Příjmy z finančních operací - úroky 600 Kč
<br> 6310 2324 Čevak (vypořádání nájmu vodovod + kanalizace) 10 000 Kč
<br> 657 500 Kč
<br>
<br> 11 322 400 KčCELKEM
<br> Obec: Vidov Kraj: Jihočeský
<br> Rozpis rozpočtu obce na rok 2023 - návrh
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové a kapitálové příjmy celkem
<br>
<br> Paragraf Položka Název výdajů Částka S...
navrh-rozpoctu-2023.pdf
PŘÍJMY Položka tis.Kč
<br> Daňové příjmy 1xxx 10514
<br> Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy 2xxx 657,5
<br> Přijaté transfery 4xxx 150,9
<br> PŘÍJMY CELKEM 11322,4
<br> VÝDAJE
<br> Běžné výdaje 5xxx 8599,4
<br> Investiční výdaje 6xxx 2600
<br> Financování - splátky zápůjček 8124 670
<br> VÝDAJE CELKEM 11869,4
<br> Saldo příjmů a výdajů -547
<br> Návrh rozpočtu Obce Vidov pro rok 2023
<br> Zveřejněno na úřední desce: 4.12.2022
<br> Příloha na vědomí: Rozpis rozpočtu na rok 2023
<br> K projednání na schůzi zastupitelstva obce dne 20.12.2022
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový <.>
<br> Starosta obce Ing.Tomáš Šedivý:
<br> K vyrovnání schodku budou použity přebytky hospodaření z minulých let <.>

Načteno

edesky.cz/d/5809953

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz