« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Návrh rozpočtu na rok 2023 obec ROKYTÁ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2023 zde ke stažení (1.28 MB)
Obec Rokytá
Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> tČo:+aOz9836
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový,v paragrafovém znění <,>
Schodek rozpočtu bude krytý z přebytku finančních prostředků minuIých let
<br> Do listinné podoby návrhu rozpočtu je možno nahlédnout v úředních hodinách
v budově Obecního úřadu obce Rokytá <.>
<br> Odpovědná osoba: XXXXXXX XXXXX Rozpočet sestaviIa: O|ga Píclová
starosta hospodářka
<br> Vyvěšeno na úřední desce:
<br> Sejmuto z úřední desky:
<br> Současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br>
<br> ruÁvnn nozpočTu NA RoK 2023
<br> Su Au OdPa SpPo zj Rozpočet (Kč) Text rozpočtu
<br> část.Příjmy
231 10 0000 tI1I 000 700 000,00 daň z příimů FO placená plátci
231 10 0000 1-1,12 000 60 000,00 daň z příjmů FO placená poplat
231 10 0000 1,1,13 000 100 000,00 daň z přijmů FO vybír.srážkou
231 10 0000 1-1,21,000 1 000 000,00 daň z příj,právnických osob
231 10 0000 1I22 000 2 000,00 daň z příj.práv.osob za obce
23t 10 0000 Izl.t 000 2 265 600,00 daň z přidané hodnoty
231 10 0000 1,341,000 6 200,00 poplatek ze psů
<br> 23t 10 0000 1,345 000 250 000,00 poplatek za prov.sys.lik.kom.o
231 10 0000 1,36I 000 2 000,00 správnípoplatky
23t 10 0000 1381 000 40 000,00 daň z hazardních her
231,10 0000 1511 000 400 000,00 daň z nemovitostí
23I 10 0000 4 825 800,00 DAŇovÉ pŘílrvly cELKEM
23I 10 1,o32 2III 000 50 000,00 prodei dřeva
23I 10 3399 21,32 000 10 000,00 zál.kulturv -příiem z pronáimu
231,10 3421,232I 000 12 000,00 vvuž.vol,času mládeže - dar
231,10 3429 21,32 000 5 000,00 záim.činnost VČA pronáiem
<br> 231,10 3613 21,32 000 1200,00 pronájem ostat.nebyt.prostor
23I 10 3639 151000,00 pozemky
231,10 3722 2It2 000 3 000,00 odpad - příjem pytle
231,10 3725 2324 000 80 000,00 EKO-KOM - odměna za tříd.odpad
231,10 6310 21,41,000 2 000,00 fin.operace-příjem z úroků
231,1,6 0000 41,1,2 000 60 000,00 neinv.přij.tra nsf.ze SR
23I 3742oo,oo NEDANOVE PRIJMY CELKEM
<br> Příjmy celkem 5 200 000,00
<br> Část l!...

Načteno

edesky.cz/d/5809697

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz