« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Zápis zastupitelstva listopad 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zastupitelstvo-listopad.docx
Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice <,>
konaného dne 2.11.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Omluvení členové zastupitelstva:
XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluvení členové zastupitelstva:
XXXXXXX XXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXX <,>
<br>
Program jednání:
X.Úkoly z minulého jednání zastupitelstva
2.Dotace rekonstrukce komunikace Na Chmelnici
3.Návrh rozpočtu obce na rok 2023
4.Informace o intenzifikaci ČOV
5.Projednání výkonu rybářského práva na rybníku Hlíza
6.Různé
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
Hlasování:
Pro: 6 Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
<br> 1.ÚKOLY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
· Byly zahájeny práce na opravě komunikace Na Buda.Asfaltování proběhne v průběhu druhého listopadového týdne a provede jej Údržba silnic Královéhradeckého kraje – Jičín
· Objednán kontejner na velkoobjemový odpad.Elektroodpad zajistí Militký
· Již přišel ohňostroj na rozsvícení stromečku – odpálí Barochovský.Zakoupeny dárky pro děti
· Termín posezení se seniory byl posunut na 13.12.z důvodu kolize s termínem ocenění jubilantů TJ Sokol Dřevěnice <.>
· Starostka se informovala na důvod zpoždění ranního autobusu.Ten přijíždí do Dřevěnice z Kyjí s již 10-20 minutovým zpožděním.V polovině prosince proběhne změna jízdního řádu,která toto napraví <.>
<br>
2.DOTACE REKONSTRUKCE NA CHMELNICI
· V průběhu listopadu a prosince budou vypsány dotace na opravy a výstavby komunikací z MMR a Královéhradeckého kraje.Obec má zpracovány projektové dokumentace a vydáno stavební povolení na „Rekonstrukci komunikace Na Chmelnici“ a na „Novostavbu cesty Na Chmelnici“.Nejsou hotova výběrová řízení.Je třeba vypsat,abychom byli připraven...

Načteno

edesky.cz/d/5809416

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz