« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Propachtování části pozemku cca 25 m2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Propachtování části pozemku cca 25 m2 (74.22 kB)
Telefon: 373332119 DIČ : CZ00572969 č.ú.: 0725661359/0800
IČO: 00572969 e-mail:obec@rybnice.cz
<br> Obec Rybnice
Rybnice 105
<br> 331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vaše značka Naše značka Vyřizuje Rybnice
<br> 527/2022/ryb Randová 16.11.2022
<br>
<br> Věc: Propachtování pozemku <.>
<br> Obec Rybnice zveřejňuje dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění
pozdějších novel,záměr propachtovat část pozemku (o výměře cca 25 m2) :
<br>
část pozemku parc.č.247/1 o celkové výměře 10698 m2,vedeného jako orná půda
<br>
<br> Pozemek je zapsán na LV č.10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Plzeňský kraj,katastrální pracoviště Kralovice <.>
<br>
<br>
S pozdravem
<br> XXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
<br> Informace poskytne : v úředních hodinách – XXXXXX XXXXXXX
<br> Plánek části propachtovaného pozemku k nahlédnutí na Obecním úřadě <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne : 16.11.2022 Sejmuto dne :

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz