« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Zápis č. 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 2
1
<br>
<br> Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
<br> rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o
<br> ochraně osobních údajů v platném znění <.>
<br>
Zápis
<br> z 2.zasedání Zastupitelstva obce Tučapy,konaného dne 24.11.2022
<br> od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Tučapech
<br>
<br>
Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Tučapy bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou
<br> Pavlem Novákem (dále jen „předsedající“).Předsedající přivítal přítomné <.>
<br> Konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst.1 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecních zřízení),v platném znění.Informace podle § 93 odst.1
<br> zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Tučapy zveřejněna v souladu se
<br> zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 14.11.2022 do 24.11.2022.Současně byla
<br> zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha číslo 1)
<br> konstatoval,že přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů ZO)
<br> omluveni 1,neomluven 0,což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce a
<br> zastupitelstvo je tak usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).Zastupitelstva obce se
<br> zúčastnili 3 občané <.>
<br>
<br> Předsedající oznámil,že zapisovatelem zápisu z 2.zasedání Zastupitelstva obce Tučapy je
<br> paní XXXXXX XXXXXXXX.Ověřovatelem dnešního zápisu zasedání zastupitelstva byli určeni pan
<br> XXXXX XXXXXX a Bc.XXXXX XXXXXX,oba souhlasili <.>
<br>
<br> Předsedající informoval,že Ing.XXXX XXXXX rezignovala na funkci zastupitele obce.Na
<br> uprázdněný mandát v ZO nastupuje za kandidátku sdružení nezávislých kandidátů –
<br> OBČANÉ PRO OBEC podle pořadí její náhradník.Tím je XXX XXXX XXXXXX <.>
<br>
Složení slibu člena zastupitelstva
<br> Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomného člena
<br> zast...

Načteno

edesky.cz/d/5809178

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz