« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav - VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI obnoveného katastrálního operátu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (440.97 kB)
Za správnost r,yhotoverrí: XXXXXXXXXXX XXXX <.>
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX
Lukášova XX,XXXXX XXXXXXXX ll,XXXX'X XXXXX XXXXXXXX
<br> V Mladé Boleslavi dne XX.XX,2022
Č íslo jednací: Oo,-1 l2O20-2O7
<br> VYHLÁŠENÍ PLATNOSTl
obnoveného katastrálního operátu
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX (dále jen,<,> katastrální
úřad") oznamuje,že dokončil obnovu katastrálního operátu novým mapováním v části katastrálního
území Dolní Rokytá obce Rokytá <.>
<br> V souladu s ustanovením § 46 odst,1 zákona č.25612013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální
zákon),katastrální úřad
<br> vyhlašuje
<br> platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Dolní Rokytá obce Rokytá
dnem 30,11.2022 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 46 odst.2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným,a nadále se používá obnovený
katastrální operát <,>
<br>,/
<.> -n l
'ú,u( tl
<br> <.>,<.>.<.>.<.>,<.>,<,>.<.>.<.>.<.>.<.>,<.> t
lng.Jana Rr/dolfová,Ph.D <.>
ředitelka katastrálního oracoviště
<br> Oznámení vyvěšeno dne:
<br> 02,12,2012
<br> oznámení sňato dne:
Podpis/razilk
<br> rrí ťrfud
KYTÁ
<br> l,<,> 4nichovo ílradiště

Načteno

edesky.cz/d/5809056

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz