« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru obce Rokytá prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (423.81 kB)
Obec Rokytá
telefon: 32678o224,e-mail3lhT35:iiť,i;11]ffiYl;::tXi[ť'io o,<,> oue schránky: e8nbsfn
<br> tčo: +aozgaeo
<br> Tokytá dne 2.12.2022
C j.: OUROK/8I3l2022
<br> Oznámení o záméru obce Rokytá
prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> oBEc noryrÁ
v souladu ust.§ 39 odst.l) zákonaé.12812000 Sb <.>,o obcích,ve zněnipozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRoDAT
Část poremku p.č.t4íll v k.ú.Dolní Rokytá o přibližné výrněře l40 m2
<br> Katastrální rnapa s vyznačením části předrnětného pozernku tvoří přílohu tohoto záméru <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o prodeji uvedené nemovitosti rozhodovat na svétn zasedání dne
19.12.2022 od 1 8:00 hodin <.>
<br> Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnouzpředložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytáv,r <.>
<br> Vyvěšeno 2,12.2022
Sejmuto:
<br> Současně zveřejněno způsobern umožňu.jícírn vzdálený přístup
<br>
<br> l4l/t,ílt 5N C.J05
<br> í,' 1ď
<br> ý
<br>.l1,I:arl <,>
<br> Porurioi;-.ň r}l54/2
a)
<br> I
<br> t
t
<br> l
l
<br>,|",<,> ] <.>,;l,<,> :lji <.>
<br> i-
t
l
<br> N\.r,3ř;'
<.> Ao t,<,>
<br> Tť:\
t
<br> i.c.iB
<br> "'l:!)l.srl
\
<br> i
<br> "!í:
l
<br> ii|É I,--'
<br> a <.>

Načteno

edesky.cz/d/5809055

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz