« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - OBEC ROKYTÁ, Oznámení o záměru zřízení věcného břemene

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (665.61 kB)
Obec Rokytá
Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> telefon: 777 328 808,e-mail: ou@obecroky_ta.cz,www.obecrokyta.cz,ID datové schránky: e8nb5fn
ICO:48679836
<br> Rokytá dne 2.t2.2022
<br> č1.: ounoK/8I4l2022
<br> oznámení o záméru zřwenívěcného břemene
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.I) zákonač.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> zíízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí
<br> na pozemcích p.é.23312 a p.č.23314 v k.ú.Horní Rokytá v rozsahu dle přiložené mapy
geometrického plánu é.429 - 6012022
<br> Mapka z geometrického plánu č,429 - 6012022 s vyznačením rozsahu věcného břernene tvoří
přílohu tohoto záméru <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o zíizeni věcného břemene rozhodovat na svém zasedáni
dne 19,12.2022 <.>
<br> Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnouzpřed|ožených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytá v,r <.>
<br> Vyvěšeno: 2.12.2022
<br> Sejmuto:
<br> Současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br>
<br> 47V'6
<br> bb-
<br> sEzNAM s ouŘapNIc (s-JTsK)
Souřadnice pro zápis do KN
<br> 11xKód
kvality Poznímka
<br> 74
15
76
17
20
21
22
23
<br> 7M850.76
7u849.48
7u846.99
7M848.75
7M854.56
7u853,69
7M848.85
704847.56
<br> 993866.75
993865.98
993870,63
993870.53
993878.74
993880.10
993870.34
993869.56
<br> o-
233/2

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz