« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - ROZPOČET 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet návrh 2023
Rozpočet návrh 2023
<br> Název: Kunějovice
<br> Adresa: Kunějovice 28,Kunějovice
<br> IČ: 00573086
<br> I.Rozpočtové příjmy
Paragraf Položka rozpočet 2022 plnění 10/22 rozpočet 2023
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů
<br> 0000 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příj
<br> 0000 1361 Správní poplatky 100,00
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her
<br> 0000 1511 Daň z nemovitostí
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0,00
<br> 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci
<br> 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00
<br> 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00
<br> 1031 Celkem 2xxx pronájem pozemku XXX X,XX
XXXX Celkem Xxxx prodej dřevo
3612 Celkem 2xxx nájem byty
3639 Celkem 2xxx komunální rozvoj - pronájmy pozemků
3723 Celkem 2xxx eko kom
6171 Celkem 2xxx OU - služby,pronájem <,>
6310 Celkem 2xxx úroky 0,00 -
Celkový součet
<br> Financování
0000 8115
<br> Financování + příjmy
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 400 000,00 389 832,78 420 000,00
<br> 20 000,00 31 632,84 40 000,00
<br> 70 000,00 78 031,75 90 000,00
<br> 500 000,00 599 117,48 680 000,00
<br> 100 000,00 100 000,00
<br> 1 100 000,00 1 322 437,92 1 450 000,00
<br> 5 000,00 4 200,00 5 000,00
<br> 185 000,00 174 714,00 185 000,00
<br> 1 000,00 1 000,00
<br> 15 000,00 17 940,69 19 000,00
<br> 170 000,00 169 389,28 170 000,00
<br> 41 017,39 30 000,00
<br> 72 000,00 58 750,00 72 000,00
<br> 23 400,00
<br> 1 000,00 1 000,00
<br> 1 000,00 1 000,00
<br> 35 000,00 3 855,86 35 000,00
<br> 55 000,00 51 500,00 55 000,00
<br> 50 000,00 331 224,40 35 000,00
<br> 45 ...
Střednědobý výhled návrh 2023 – 2025
Střednědobý výhled návrh 2024 - 2026 Obec Kunějovice
<br> Rozp.skladba Text 2024 2025 2026
PŘÍJMY:
<br> Třída 1 Daňové příjmy
Třída 2 Nedaňové příjmy 200 205 210
Třída 3 Kapitálové příjmy 0 0 0
Třída 4 Přijaté dotace 74 75 76
<br> Příjmy po konsolidaci celkem
<br> VÝDAJE:
Třída 5 Běžné/neinvestiční výdaje
Třída 6 Kapitálové/inv.výdaje 200 200 200
<br> Výdaje po konsolidaci celkem
<br> PŘEBYTEK/SCHODEK 74 80 86
<br> Příjmy po konsolidaci celkem – výdaje po konsolidaci celkem
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Třída 8
Úvěry krátkodobé
<br> 0 0 0
Úvěry dlouhodobé
<br> 0 0 0
Splátka jistin úvěrů
Splátka jistin dluhopisů 0 0 0
Ostatní (operace řízení likvidity) 0 0 0
Změna stavu prostředků na bankovních účtech 74 80 86
<br> Financování celkem 74 80 86
<br> čátky uvedeny v tis.Kč
<br>
<br> XXXX XXXX
starosta obce
<br> vyvěšeno: XX.XX.2022 ÚD|ELÚD 69/28-11/2022
sejmuto:
<br> 3 200 3 250 3 300
<br> 3 474 3 530 3 586
<br> 3 200 3 250 3 300
<br> 3 400 3 450 3 500
<br> Příjmy z vydaných dluhopisů
<br>
List1

Načteno

edesky.cz/d/5808631

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz