« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Záměr č. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_k_zameru_c._6.jpg
1273/13
<br> Chalon
zamer_c._6.doc
Obec Dražůvky
Dražůvky 114,696 33 Archlebov
-----------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Zveřejnění záměru obce DRAŽŮVKY
č.6/2022
Obec Dražůvky v souladu s ustanovením § 39,odst.1 zákona o obcích
č.128/2000 Sb.zveřejňuje záměr
prodeje pozemků ve vlastnictví Obce Dražůvky parc.č.50 o výměře 176 m2 (zahrada) a parc.č.1447 o výměře 126 m2 (ostatní plocha způsob využití jiná plocha),vše zapsané na listu vlastnictví č.10001 pro obec a katastrální území Dražůvky u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Kyjov <.>
<br> Celková prodejní cena je stanovena na minimální hodnotu 1 000 000,- Kč <.>
Stanovené podmínky prodeje:
Pozemky budou prodány pouze společně nejvyšší nabídce <.>
<br> Pozemky jsou určeny pro výstavbu objektu pro bydlení nebo pro drobnou,nerušivou podnikatelskou činnost,odpovídající zařazení pozemků v Územním plánu obce Dražůvky <.>
<br> Termín výstavby – do 5 let <.>
<br> Každý občan má možnost se k tomuto záměru vyjádřit <.>
Nabídky musí být doručeny do 19.12.2022 do1200 hod.do kanceláře Obecního úřadu v Dražůvkách <.>
<br> Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Dražůvky na jeho zasedání dne 21.7.2022 usnesením č.9 <.>
<br> Vyvěšeno: 2.12.2022 na elektronické úřední desce
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> starostka obce
<br> ___________________________________________________________________________________________
Telefon: E-mail: Bankovní spojení: Účet č.: IČO: Datová schránka: 518 633 526 obec.drazuvky@email.cz KB Kyjov 23829671/0100 00488429 83nbkn9

Načteno

edesky.cz/d/5808479

Meta

Prodej   Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz