« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Medlovice-Rybníček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Medlovice-Rybníček
POZVÁNKA
<br> na valnou hromadu Honebního společenstva Medlovice — Rybníček |č:47411732
<br> Konanou dne 5.1.2023 v 17:00 hodin v kulturním domě v Medlovicích
<br> Program:
<br> 1.Zahájení valné hromady,volba orgánů,tj.předsedajíciho,zapisovatele,ověřovatele zápisu,sčítače hlasů,volba volební komise <.>
<br> 2.Volba honebního starosty a místostarosty a 3 členů výboru (volební komise) <.>
<br> 3.Zpráva finančního h05podáře <.>
<br> 4.Závěr <.>
<br> Registrace členů honebního společenstva na presentační listině bude zahájeno 30 minut před
<br> konáním valné hromady._„„.„:_,<.> _.„._„_____
<br> | ! ' V <.>,f***-\mu?
<br> % danemu SPOLECENSTVG <,>
<br> j MhDĚgpk/KŽE - RYBNlČEK !- _,\
<br> M+;MĚ;KOFJ_ __ „ * Honební starosta
<br> V Medlovicích 29.11.2022 Vojtěch Procházka
<br> Plná moc k zastupování na valné hromadě 5.1.2023 počet hlasů: Člen
<br> Jméno Příjmení:
<br> Narozen:
<br> Adresa:
<br> PSČ:
<br> Zmocňuje tímto:
<br> Narozen:
<br> Adresa:
<br> PSC:
<br> K zastupování na valné hromadě honebního společenství Medlovice — Rybníček,IČ: 47411732
<br> Datum: Podpis člena:
<br> Plnou moc přijímám Podpis zmocněnce:

Načteno

edesky.cz/d/5808475


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz