« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení veřejnou vyhláškou (2.47 MB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE LitoĚĚěřice & Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> FOBEVCNÍ ÚŘAD 515537
<br> vTRE__gušrNĚ_ !
<br> ' ' “k: MU 222DPHLJ“ —' „
<br> spisova znac a LTM/008655 / / O S / u/ Došlo; _ 2 _12_ 2022 „WWW
<br> Cj.: MULTM/0086574/22/DOPSH/LJU _ |
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX Cj.: OUT/QŠÝ/MLLA—Á
<br> Tel.: XXX 916 522 Počet ' " mm“ E—mail: podatelna©|itomericecz listů/pití; Q/7_
<br> Dat.schránka: tpebfnu
<br> Litoměřice 30.11.2022
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Litoměřice,odbor dopravy a silničního hospodářství,rozhodující v přenesené působnosti podle ust.g 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,resp.stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust.g 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),v souladu s ust.5 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),na základě Žádosti (návrhu) ze dne 30.11.2022 od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,příspěvková organizace,Ičo 00080837,Ruská 260,41703 Dubí (dálejen „navrhovatel"),po projednání s dotčeným orgánem Policií ČR,KŘP Ústeckého kraje,územním odborem vnější služby,Dopravním inspektorátem Litoměřice ze dne 23.11.2022,pod č.j.KRPU—210444-1/ČJ-2022—040606,podle ust.g 77 odst.1 písm.c) odst.3,5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích:
<br> - silnice č.Ill/26111 v Dolním Týnci,okres Litoměřice,kraj Ústecký,z důvodu havarijního stavu propustku <.>
<br> Městský úřad Litoměřice epodatelna©litomericecz Tj 416 916 111 Mírové náměstí 15/...

Načteno

edesky.cz/d/5808215

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz