« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Návrh rozpočtu Mateřské školy Láz na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (13.56 kB)
List1
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřská škola Láz
rok 2023-2025 Láz 7,262 41 Bohutín
IČ 70992436
<br> v Kč rok 2023 rok 2024 rok 2025
Výnosy celkem 4360000 4360000 4380000
příspěvek zřizovatele 480000 480000 500000
provozní dotace z jiných zdrojů (zejména kraj) 3800000 3800000 3800000
zúčtování 403 do výnosů
zapojení fondů do výnosů
ostatní výnosy 80000 80000 80000
Náklady celkem 4360000 4360000 4380000
0 0 0
Z toho
materiálové náklady (501,502) 305000 305000 315000
odpisy
osobní náklady (521,524,528,527) 3840000 3840000 3840000
služby,opravy (518,511) 180000 180000 190000
ostatní náklady 35000 35000 35000
<br> Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace <.>
<br> Závaznými ukazateli jsou navrhované celkové příjmy a celkové výdaje
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu sestavila dne 22.11.2022
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,ředitelka školy
<br> Záznam o projednání
<br> Připomínky ano/ne popis připomínek: bez připomínek
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,ředitelka školy
podpis
Za zřizovatele:
Mgr.XXXXXXX XXXXXX,starosta obce
podpis
<br>
<br> ListX
<br>
List3
ZDE (14.63 kB)
List1
Mateřská škola Láz
Láz 7,262 41 Bohutín
Návrh rozpočtu 2023 IČ 70992436
v Kč Předpoklad ke konci r.2022 rok 2023
Rozpočet 2022
Výnosy celkem 4266060.21 4452598.21 4612000
672 …-příspěvek zřizovatele – provozní 430000.00 430000.00 480000
672 …-příspěvek zřizovatele - účelový
672 …-provozní dotace z jiných zdrojů kraj 3615053.00 3691491.00 3780000
602 … výnosy z prodeje služeb 49500.00 57600.00 79000
648-zapojení fondů do výnosů 2797.21
(fond odměn,rezervní fond)
649-ostatní výnosy šablony,dary 171507.21 270710.00 273000
Náklady celkem 4266060.21 4438056.76 4612000
<br> 501- Spotřeba materiálu 82097.21 75000.00 90000
501- Spotřeba materiálu šablony 5514.00 7217.00 30000
501-Uhlí 55000.00 54714.00 65000
502-Spotřeba energie 95000.00 56921.00 85000
511-Opravy a udržování 25000.00 45000.00 45000
512-Cestovné 5000.00 312.00 5000
512- Cestovné šablony 9481.00 12415.00
518-Ostatní služby 150000.00 150000.00 170000
518- Ostatní služby šablony 40715.00 47300.00 15000
521-Mzdové náklady-kraj 2627545.00 2654389.00 2725000
521-Mzdy-provoz 35000.00 27000.00 35000
521,524,528-Mzdy šablony 110000.00 203778.00 228000
524-Zákonné sociální pojištění 888110.00 897183.00 920500
525-Jiné soc.poj.11000.00 87041.00 80000
527-Zákonné soc.náklady 52474.00 53792.21 54500
528-Jiné sociální náklady 13524.00 11906.00 10000
538- Ostatní daně a poplatky 100.00 100.00
549-Ostatní náklady 13500.00 13988.55 14000
551-Odpisy
558-Náklady DDM 15000.00 40000.00 40000
558-Náklad DDM kraj 32000.00 32000.00
Hospodářský výsledek 0.00 14541.45 0
<br> Investiční příspěvek zřizovatele
<br> Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace <.>
<br> Závaznými ukazateli jsou navrhované celkové příjmy a celkové výdaje
<br> V Lázu dne 22.11.2022
<br> Za příspěvkovou organizaci: Za zřizovatele:
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Mgr.XXXXXXX XXXXXX
ředitelka starosta obce
Schváleno zastupitelstvem obce dne:
<br>
List2
<br>
List3

Načteno

edesky.cz/d/5808163

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz