« Najít podobné dokumenty

Obec Mošnov - Valná hromada Regionu Poodří, Návrh rozpočtu na r. 2023, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mošnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VH regionu Poodří.pdf [0,28 MB]
R E G I O N P O O D Ř Í
742 54 Bartošovice čp.1 - zámek,okres Nový Jičín,tel.: 556 720 490 <,>
<br> www.regionpoodri.cz,e-mail: region@regionpoodri.cz
<br>
<br> S v o l á v á m
<br>
jednání Valné hromady Regionu Poodří,které se uskuteční
<br> v pondělí 19.prosince 2022 v 10,00 hodin
na zámku v Bartošovicích
<br>
<br>
Program jednání:
1.Zahájení
2.Kontrola plnění úkolů
3.Zpráva o činnosti svazku za IV.čtvrtletí 2022
4.Plán inventur na rok 2022
5.Návrh rozpočtu svazku na rok 2023
6.Střednědobý výhled rozpočtu Regionu Poodří na léta 2023-2026
7.Různé
8.Diskuze
9.Závěr
<br>
<br>
Ing.XXX XXXXXXX
předsedkyně svazku
<br>
<br>
<br>
N á v r a t k a
Potvrzuji vyvěšení pozvánky na jednání Valné hromady Regionu Poodří,která se
uskuteční v pondělí 19.prosince 2022 v 10,00 hodin na zámku v Bartošovicích <.>
Pozvánka byla vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu v:
<br>
<br>
…………………………………………….<.>
<br> Vyvěšeno: 2.prosince 2022
Sejmuto: 19.prosince 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
Albrechtičky,Bartošovice,Bernartice nad Odrou,Bílov,Hladké Životice,Jeseník nad Odrou <,>
Jistebník,Kateřinice,Kujavy,Kunín,Mošnov,Petřvald,Pustějov,Sedlnice,Skotnice <,>
Suchdol nad Odrou,Šenov u Nového Jičína,Trnávka,Velké Albrechtice,Vražné
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Regionu Poodří 2023-2026.pdf [0,14 MB]
Běžný rok
<br> 2022 2023 2024 2025 2026
<br> Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Nedaňové příjmy 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
<br> Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Příjaté dotace 800,00 650,00 650,00 650,00 650,00
<br> Převody mezi účty 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci) 950,00 800,00 800,00 800,00 800,00
<br> Přijatý bankovní úvěr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Přijaté úvěry a půjčky celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 950,00 800,00 800,00 800,00 800,00
<br> Běžné výdaje 1 200,00 930,00 800,00 800,00 800,00
<br> Kapitálové výdaje 10,00 270,00 0,00 0,00 0,00
<br> Převody mezi účty 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<br> Výdaje celkem (po konsolidaci) 1 310,00 1 300,00 900,00 900,00 900,00
<br> Splátka jistiny a úroků z bankovního úvěru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Splátky jistin úvěrů celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 1 310,00 1 300,00 900,00 900,00 900,00
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ B.O.-360,00 -500,00 -100,00 -100,00 -100,00
<br> Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.1 600,00 1 240,00 740,00 640,00 540,00
<br> Saldo příjmů a výdajů -360,00 -500,00 -100,00 -100,00 -100,00
<br> Konečný stav peněžních prostředků 1 240,00 740,00 640,00 540,00 440,00
<br> Potvrzení členské obce o vyvěšení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2026:
<br> Název členské obce: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Evidenční číslo vyvěšení: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Vyvěšeno dne: 2.12.2022
<br> Sejmuto dne:
<br> REGION POODŘÍ
<br> PŘÍJMY
<br> na léta 2023 - 2026 (v tis.Kč)
Následující léta
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu na léta 2023-2026
<br> Příjmy - očekávané příjmy jsou členěny dle jednotlivých tříd rozpočtové skladby.Region Poodří má pouze
<br> příjmy nedaňové a ...
Návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří na rok 2023.pdf [0,14 MB]
Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2022
<br> Návrh
<br> rozpočtu na
<br> rok 2023
<br> 790 000,00 790 000,00 790 000,00
<br> 10 000,00 94 400,00 10 000,00
<br> 0,00 56 000,00 0,00
<br> 800 000,00 940 400,00 800 000,00
<br> Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2022
<br> Návrh
<br> rozpočtu na
<br> rok 2023
<br> 807 000,00 867 000,00 800 000,00
<br> 100 000,00 100 000,00 100 000,00
<br> 0,00 92 400,00 0,00
<br> Org.8 - Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK (ÚRR) 450 000,00 450 000,00 400 000,00
<br> 43 000,00 273 500,00 0,00
<br> 1 400 000,00 1 782 900,00 1 300 000,00
<br> -600 000,00 -842 500,00 -500 000,00
<br> Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2022
<br> Návrh
<br> rozpočtu na
<br> rok 2023
<br> 600 000,00 842 500,00 500 000,00
<br> 600 000,00 842 500,00 500 000,00
<br> Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2022
<br> Návrh
<br> rozpočtu na
<br> rok 2023
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 54 000,00 50 900,00 51 000,00
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 646 000,00 789 500,00 649 000,00
<br> 100 000,00 100 000,00 100 000,00
<br> 800 000,00 940 400,00 800 000,00
<br> 867 000,00 1 262 800,00 930 000,00
<br> 433 000,00 420 100,00 270 000,00
<br> 100 000,00 100 000,00 100 000,00
<br> 1 400 000,00 1 782 900,00 1 300 000,00
<br> -600 000,00 -842 500,00 -500 000,00
<br> 600 000,00 842 500,00 500 000,00
<br> Deficit rozpočtu bude uhrazen z rezervy na bankovním účtu (předpokládaný KZ fin.prostředků na účtech k 31.12.2022: 1 200 000,- Kč)
<br> Vypracoval: Varga dne 28.11.2022
<br> Potvrzení členské obce o vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2023:
<br> Název členské obce: ……………………………………… <.>
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> PŘÍJMY:
<br> VÝDAJE:
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Změna stavu krátk.prostř.na BU
<br> Návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří na rok 2023
<br> Org.4 - Rozvoj venkovského života v RP (MSK)
<br> Org.5 - TIC Regionu Poodří - záruka kvality (MSK)
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Org.1 - Regi...

Načteno

edesky.cz/d/5808064

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mošnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz