« Najít podobné dokumenty

Obec Mošnov - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r.2024, 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mošnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh středněd. výhledu rozpočtu na r. 2024-25.pdf [1,32 MB]
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024,2025 <.>
<br> Obec Mošnov v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění (dále jen zákon) zveřejňuje:
<br> - Návrh rozpočtu na rok 2023 - Návrh střednědobého výhledu na rok 20242025
<br> Elektronická podoba tohoto dokumentu je zveřejněna v plném znění:
<br> - na www stránkách Obce Mošnov,odkaz Úřední deska,sekce Rozpočet obce (www.mosnov.cz) a úřední desce
<br> - v listinné podobě jsou dokumenty k dispozici v kanceláři účetní obce na adrese Obec Mošnov,Mošnov 96,742 51 během úředních hodin
<br> Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu-Ábude projednán dne 19.12.2022 na zasedání zastupitelstva obce a je vyvěšen dne 2.12.2022 na úřední desce <.>
<br> Připomínky mohou občané uplatnit bud' písemně po dobu od zveřejnění do 18.12.2022 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2022.Vkanceláři účetní je možno také nahlédnout ke komentáři rozpočtu,který je informativní a podkladem pro zastupitele ke schválení tohoto rozpočtu <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024,2025
<br> ROK 2024
<br> na běžné účtu a na term.k 31.12.2023 Běžné příjmy: se daňové se nedaňové náhodné dotace — běžné dotace
<br> celkem
<br> Běžné výdaje:
<br> se
<br> náhodné SDH SDH chodník m.strana work.dostavba revitalizace úvěrů + celkem Rozdíl 3 Financování k 31.12.2023
<br> Financování zůstatek PS 19000-76
<br> ZS k 31.12.2024
<br> prostředky na konci roku 2024 na BÚ a na fondech,term.vkladech,včetně rezerv na kanalizací a vodovod)
<br> tis.Kč
<br> ROK 2025
<br> term.Běžné příjmy: se daňové se nedaňové náhodné dotace - běžné dotace
<br> celkem Běžné výdaje: světel u úvěrů + celkem Rozdíl ů a zůstatek PS Financování k 31.12.2024
<br> celkem: Financování :.zůstatek PS 11383+1433
<br> k 31.12.2025
<br> k 31.12.2024
<br> osvětlení
<br> Peněžní na konci roku 2025 (stav na BÚ a na fondech,!erm.vkladech včetně rezerv na
<br> tis.Kč

Načteno

edesky.cz/d/5808063

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mošnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz